Vinjevegen

 Vinjevegen, Løpelaget, Lauvåsen og Vinjeveien Vel samlet i en portal.

Alle tre aktørene er enige om at det er best å være samlet i en portal slik at informasjon til hytteierne, brukere av Vinjevegen og brukere av løypenettet er samlet på ett sted.

Foreløpig vil noe informasjon ligge både på http://www.lauvasen.com, vinjeveien.com og vinjevegen.info.