Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Referat fra årsmøte 2021

Skrevet av Berit Christensen

Lauvåsen hytteeierforening

Referat fra årsmøte 2021

Årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening planlagt påskeaften 2021 ble utsatt til 14.august da pandemien fremdeles «raser».

13 personer møtte opp fordelt på 10 hytter

  • Innkalling ble godkjent
  • Åpning:

Berit ønsket velkommen, Sissel Steien ble valgt til referent og Berit Christensen ble valgt til møteleder

  • Årsberertning

Berit gikk gjennom denne, og den ble godkjent.

  • Regnskap

Brede gikk gjennom regnskapet. Godkjent uten kommentarer.

  • Fastsettelse av kontingent:

Foreslått uendret på kr.350,- Vedtatt

  • Budsjett 2021

Brede la frem forslag til budsjett. Det settes av 30.000 som tilskudd til løypelaget og som øremerkes garasjebygg. Forslag til budsjett ble vedtatt.

  • Valg:

Leder:             Berit Christensen – gjenvalg for 1 år

Sekretær:        Stein Berg – ikke på valg

Kasserer:         Brede Ekren – ikke på valg

Styremedlem: Øystein Aamodt – ikke på valg

Styremedlem: Sissel Steien – ikke på valg

Varamedlem: Morten Rogstad – gjenvalg for 1 år

Varamedlem:  Steinar Vasaasen – gjenvalg for 1 år

Revisor:           Einar Widerøe – gjenvalgt for 2 år

Valgkomite:    Per Kjelland – ikke på valg

Påskeskirenn: viderefører arr. planlagt 2021 til 2022. Familien Engebretsen Bakken og familien Støen

Det ble kommentert at tilnærmet hele styret er på valg samtidig. For å sikre overlapp er det viktig å gjøre noen grep ved neste valg.

  • Inkomne saker:

           

Fra Styret:

Styret foreslår å undersøke muligheten av å kjøpe en brukt scooter som hytteeierforeningen eier og bruker.

Bakgrunn for forslaget er ønske om bedre internløyper. Inngå samarbeid om løypekjøring med Røde kors.

Forslag: Styret initierer et møte med Røde kors. Det vil ikke bli tatt noen beslutning før etter dette møtet.

Vedtak: Styret får fullmakt til å vurdere kjøp av brukt scooter etter møte med Røde kors.

Sommerbrev 2021

Skrevet av Berit Christensen

SOMMERBREV 2021

Nok et år ble årsmøtet i Lauvåsen Hytteeierforening utsatt pga. gjeldende smittevernregler.

Nytt tidspunkt for årsmøte er 14. august 2021 kl 14 ved Gapahuken/Grillbua ved Lauvåsvatnet.

Agenda og årsmøtepapirer er sendt ut i mars - i forkant av planlagt årsmøte. Håper mange setter av den datoen og møter opp.

Fra Løypelaget

Selv om det nå er sol og sommer så må vi ta et tilbakeblikk på vinter og løypekjøring -

Det er en gledelig økning på antall hytter som betaler frivillig løypeavgift, 32 hytter mer denne sesongen enn i fjor. Takk til alle bidragsytere. Styret i løypelaget tar dette som et tegn på fornøyde skigåere og at det er forståelse for at skiløypene ikke gjør seg sjøl- det ligger mange timers arbeid bak.

Både vinterferien og påsken ga utfordringer med varme dager og kalde netter - dvs. isete løyper.

Løypemaskina kjørte hver dag med en fordeling i løypenettet slik at det var mulig for både Tryvangområdet og Lauvåsen å gå i nykjørte spor i løypemaskintraséen.  Skuterløypene kjøres av Stor-Elvdal Røde Kors mot betaling, løypemaskina kjøres av hytteeiere fra Lauvåsen og Tryvang på dugnad. Takket være god merking av traséene og kjørere som begynner å få bedre erfaring har vi i år vært forskånet fra reparasjoner på løypemaskina.

Heldige var de som hadde mulighet til å gå på skaren innover fjellet i helgene etter påske - det er så absolutt vinterens dessert.

Det er planlagt å bygge 2-3 nye bruer over bekker i løypetraséen i Lauvåsenområdet. Materialer ble kjørt ut av Røde Kors i påsken - det vil bli innkalt til dugnad på dette etter hvert. Det vil bli lagt ut på Facebook.

Det skal i løpet av sommeren/høsten bygges garasje til løypemaskin ved Tryvangplassen - også her skal mye gjøres på dugnad. Sjøl om garasjen er plassert på Tryvang så kommer den absolutt hytteeierne på Lauvåsen til gode. Vi har felles løypelag og felles utstyr som får mye bedre forhold ved å bli oppbevart i en garasje i stedet for i det teltet som står der nå. Derfor oppfordres alle hytteeiere i Lauvåsen å bidra til at garasjen kommer opp i løpet høsten. Det kommer mer informasjon på mail og Facebook om dette. Sparebankstiftelsen Hedmark har bidratt med kr. 150 000 og grunneier Cato Haugen med festetomt med veldig lav årlig festeavgift. Dette er ikke nok til å bygge garasje så her kommer det også en oppfordring om å bidra via «Spleis» og Sparebanken Øst.

Avfall og søppelkontainere

Vi minner om at det i søppelcontainerene er lagt opp til sortering av søppel, og at det ikke skal kastes mer oppi der enn det vi vanligvis kaster i egne søppeldunker. Informasjon om åpningstider, adresse og kart på gjenvinningsstasjonen på Koppang finnes på  www.fias.no. Styret i hytteeierforeningen oppfordrer alle hytteeiere til å følge FIAS sine retningslinjer for søppelsortering

Web-kamera

Det er værstasjonen og webkameraet på Tryvang. Her kan man gå inn for å se på vær og vindforhold – kameraet gjør at vi kan sitte hjemme å få informasjon om vær og vind på hytta. Gå inn på

 www.telenorbua.vinjevegen.info.

Det ligger også en link inne på www.vinjevegen.info.

Det er også mulig å laste ned en App som heter VinjevegenNÅ.

Mailadresser

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Hjertestarter

Etter lørdagens hendelse i fotballkampen mellom Danmark og Finland ble spørsmålet om en hjertestarter igjen aktualisert. Hytteierforeningen har blitt spurt om det er mulig å kjøpe inn en hjertestarter som kan plasseres i Lauvåsen. Ved henvendelse til Røde Kors Førstehjelp ble det bekreftet at batteriet på hjertestarter er avhengig av at hjertestarteren blir oppbevart i skap/rom med temperatur over 5 grader pluss. Uten strøm kan ikke dette kravet til oppbevaring innfris, og det jobbes foreløpig ikke videre med kjøp av hjertestarter i regi av hytteeierforeningen. Vi oppfordrer dere til å lære dere hva som skal gjøres i slike situasjoner:

1. Frie luftveier 2. Tilkall hjelp 3. Start hjerte-lunge-redning.

Årsmøtet 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening som tradisjonelt avholdes påskeaften må også i år utsettes pga. nasjonale smittevern tiltak.

Mvh. Styret

Høstbrev 2020

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2020

 

Heldige er vi som kan nyte dette området. Mange av dere har nok også gjort det denne sommeren og høsten – i og med at mulighetene til å reise utenlands har vært begrenset. Det har kjentes trygt og godt å reise på egen hytte -.

Takk!

I sommer og høst har det blitt utført ett godt stykke dugnadsarbeid i løypetrasèene i Lauvåsen og på Tryvang. Hytteeiere i Lauvåsen har ca. 450 dugnadstimer – det er bygget 2 nye bruer, anlagt ny trasè øst for Vinjevegen mot Helaksetra og satt opp ca. 900 gjerdestopler med anvisere slik at prepareringen av alle skiløyper – både skuterkjørte og løypemaskinkjørte, kan gjennomføres på en god måte – det blir lettere å holde samme trasèen og ikke minst er vi kvitt all plasten og bambusen som blir liggende å forsøple. Ang fjerning av plast og bambus så gjenstår det noe til neste sommer.

Til vinteren blir det ny trasè mellom Lauvåsedelet og Helaksetra. Vi fikk ikke lenger lov å kjøre løyper i selve vegbanen – harde skiløyper gjør at vegen det ble forsinket åpning av Vinjevegen fra Lauvåsdelet til Friisvegen. Det er laget en ny trasè øst for vegen – tror det kan bli ei morsom og finere trasè enn selve vegen. Det blir fremdeles et løypekryss på Helaksetra slik at det er enkelt å fortsette på ski mot Friisvegen og Storfjellseter. 

Det er mange som har bidratt med alle disse timene med dugnadsarbeid– stor takk til dere alle sammen!

Turstier

Dessverre har ikke prosjektet med å merke turstier gått helt slik vi har ønsket. Alt har blitt stoppet. Grunneiere ønsker et møte med sammen med kommune og turforening for å få en ensartet merking av stiene. Hytteeierforening har ytret et sterkt ønske om å få være med i dette arbeidet. Innenfor området som ligger under Kvannskardskletten naturvernområde har vi ikke under noen omstendighet lov å merke andre stier enn de som ligger inne på kartet ved opprettelsen av verneområdet.

Gapahuken

Gapahuken er flittig brukt. Halve benken på bålplassen ved Gapahuken har i løpet av tidlig sommer blitt borte. Om noen har lånt den så er det fint hvis den legges tilbake. Mulig den er brukt til ved – men den liknet ikke akkurat på det, sjøl om den hadde en enkel design. 

Bibloteket

Vi har eget bibliotek i Lauvåsen. I bua nedpå lekeplassen er det etablert et eget hyttebibliotek, i løpet av sommeren har hyllene blitt fylt med ymse litteratur. Vi håper det er til glede for små og store.

Det er ikke ansatt noen bibliotekar der – så her må vi holde orden sjøl. Foreløpig har det gått helt utmerket.

 

Skiløyper

Det kommer et eget skriv på dette fra løypelaget, men tar med noen setninger her.

Det har en verdi for hytteområdet vårt at det er oppkjørte løyper i området, både ved bruk av hytta på vinterstid og ved evt. salg - i hvert fall er oppkjørte løyper nevnt i alle salgsannonser. Det koster å holde løypenettet oppe. Bak flotte skiløyper ligger time etter time med forberedelse og preparering både sommer og vinter. Stor-Elvdal Røde Kors kjører en del av løypenettet rundt Lauvåsen – de får en timepris for denne jobben. Løypemaskina blir kjørt på dugnad, men drivstoff og vedlikehold koster.

Det er også et ønske om å kunne legge til side midler slik at man kan erstatte gammel maskin og skuter med nytt, den dagen det er behov for det. Hvis man syns at preparerte skispor har en verdi, betal inn kr. 900 i løypebidrag. Det er ditt bidrag som gjør det mulig – eller manglende bidrag gjør at det i framtida IKKE blir mulig.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter:

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Det er noen som tror at eiendomsmegler varsler oss – det er ikke riktig, eiendomsmegler varsler ikke velforeninger om salg av hytter. Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Fra Styret v/Berit

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2019/2020 

Tid: 15. august 2020 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2019-2020

3. Regnskap og balanse 2019-2020 (avvikende regnskapsår)

4.Budsjett 2020-2021

 

5. Innkomne forslag

6.Valg

Styreleder Joar Hagen har frasagt seg gjenvalg – ny leder velges

2 representanter til styret blant hytteeiere på Tryvang 

2 medlemmer av valgkomité

6. Avslutning

 

Vennlig hilsen

Styret

Årsmøtepapirer er sendt ut til de andelseiere vi har mailadresse til - er det flere som ønsker disse papirene så send forspørsel til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.