Årsmøtet 2019

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 20. april 2019 kl. 10.00.

Det var om lag 45 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

 

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.  

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2018

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2018.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent  

Styret foreslår at kontingenten holdes uendret på kr 300,-..

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

                                          

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2019.

Budsjett for 2019 ble for øvrig godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Einar Andenæs la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:             Berit Christensen                   valgt for 1 år (gjenvalg)                      

Sekretær:       Stein Berg                              ikke på valg

Kasserer:        Ove Sætereng påtok seg kasserervervet for en overgangsperiode.  Styret fikk også årsmøtets godkjenning til å engasjere Sør-Østerdal Regnskapslag til å ivareta kassererarbeidet for foreningen om det ikke lykkes å fremskaffe ny kasserer.  

Styremedlem: Brede Ekern                          valgt for 2 år               

Styremedlem: Øystein Aamodt                     ikke på valg

Varamedlem:Jan Petter Bergskaug             valgt for 1 år

Varamedlem: Hans Martin Torget               valgt for 1 år 

Revisor:         Einar Widerøe,                       Valgt for 2 år

Valgkomite:    Konrad Halvorsen                 Ikke på valg

Verken Valgkomiteen eller årsmøtet hadde forslag til valgkomiteens andre medlem

                     

Påskeskirenn: Familiene Engebretsen Bakken og Støen

Innkomne saker

 

Tursti-prosjekt

Turstigruppas leder, Arve Solheim, orienterte om gruppas arbeid og forslag til turstialternativer både rundt om ved Lauvåsen og alternative stier langs bl.a. Friisvegen.  Turstigruppas notat legges ved årsmøtereferatet.

Årsmøtet og øvrige hytteeiere ble anmodet om å komme med flere forslag til turstialternativer, samt å påta seg merking av stiene som ligger ved Lauvåsen.  Innspill til flere turstier og melding om hvem som påtar seg å være ”faddere” for stier og å merke enkelte stier bes sendes turstigruppas leder Arve Solheim på e-post:   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller ringe ham på telefon 950 83 220.

 

Vinjevegen og Lauvåsen løypemaskin

Odd Erling Lange har bedt om å bli fritatt fra vervet som en av Lauvåsen sine 2 representanter i styret for Vinjevegen og Lauvåsen løypemaskin. Årsmøtet foreslår Knut Neby som nytt medlem av styret f.o.m. årsmøtet 2019.

 

Redusert vanntilførsel på Lauvåsen

Det ble orientert om status rundt problemet med redusert vanntilførsel i vannbuene på Lauvåsen. Trolig er det fjorårets tørre sommer som har medført at vanntilførselen f.t. er svært redusert.  Situasjonen følges opp av Fritidsområdet og evt. fra styret for hytteforeningen.

 

Gaveoverrekkelse

Ove Sætereng og Henning Larsen overrakt hver sin gave som takk for innsatsen i styret i henholdsvis 10 og 6 år.