HØSTBREV 2019

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2019

Så vakkert var det i Lauvåsen på morgentur den 2. oktober 2019!

Det var høstferie, men føltes mer som en vinterferie uten ski på bena.

Etter det vakre får vi ta det kjedelige – innen 1. september var det kun 85 hytter som hadde betalt årskontingent i hytteeierforeningen (omlagt halvparten av de som betalte i fjor)  – det håper jeg bare er en forglemmelse. Det blir veldig mange å purre på – avventer derfor purring på navn til det har gått noen uker etter denne påminnelsen. De som ikke har betalt innen 1/1-2020 vil slettes fra medlemslistene. Enkleste måten å sjekke om dere har betalt eller ikke er å sjekke i egen nettbank på betalinger.

Årskontingenten er kr 300 og betales på kontonummer 1800 21 63531, Lauvåsen Hytteeierforening v/Ove Sætereng, Strandbygd-vegen 1362, 2411 Elverum 

Turstiprosjektet: Det er 6 familier som har sagt seg villig til å ta ansvar for en eller 2 stier hver. Tusen hjertelig takk til dem, men det er flere stier som trenger «faddere». Stier det er meldt seg faddere for er:

  • Stier i området Veslekletten
  • Den gamle setervegen ned til Granåsen
  • Stier bak Kollen (B-feltet) 
  • deTTanken er at en fadderfamilie velger en eller to stier man ønsker å ha ansvaret for/være fadder for.                                                                                                                                    Ambisjonene for 2019 har vært:
  • Tegne stier inn på et felles kart
  • Fylle ut en liten beskrivelse med noen fine foto
  • Merke stiene med små steinvarder hver 30-50 meter
  • Rydde stien der det er behov for det 
  • Henge opp merkebånd på trær 

Innspill til flere turstier og melding om hvem som påtar seg å være ”faddere” for stier og å merke enkelte stier bes sendes turstigruppas leder Arve Solheim på e-post:   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller ringe ham på telefon 950 83 220.  Sjøl om vinteren nærmer seg, er det flott å ha dette klart før sommeren 2020.

Skiløyper til vinteren:

Navnet på løypelaget er endret. Det heter ikke lenger Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA, men har fått en litt enklere navn og et navn som er mer beskrivende – det er ikke bare løypemaskin løypelaget jobber med. Nå er navnet Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA – løypelaget i daglig tale. Frivillig løypeavgift går til mye mer enn løypemaskina – kjøring av interne løyper med skuter og ikke minst merking av både nye og gamle løypetraséer. 

Kabalen med løypekjøring til vinteren er klar, både for løypemaskina og interne løyper i Lauvåsen. Også den kommende sesongen vil de interne løypene bli kjørt av Stor-Elvdal Røde Kors. I løpet av sommeren er det gjort en stor jobb med merking av løyper. Røde plastbånd og bambusstenger er blitt erstattet av gjerdestolper med rødmalte anvisere og refleksbånd på store deler av løypenettet. 

Det er merket en ny trasé i Hemåsenden tar av nordover fra løypa mellom krysset ved A-feltet og P-plassen innerst i A-feltet, den går litt opp i lia parallellt med vatnet før den skjærer ned igjen rett før bjørkeskogkrattet ved setra. Den skal være godt merket med stolper, røde anvisere og refleksbånd.

Vi håper den blir godt mottatt av hytteeierne i Hemåsen. 

Det vil bli sendt ut en oppfordring om å betale bidrag til vinterens løypekjøring  i desember. Det er et frivillig bidrag, men bidrag vi er avhengig av for å kunne tilby gode og trygge løyper. Slik som status er pr. i dag balanserer vi akkurat med tanke på å kunne opprettholde et godt løypenett. Vi mener at oppkjørte skiløyper har en positiv betydning for oss som hytteeiere – både når gjelder skiopplevelser og verdien på hytteområdet.

 

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg/eierskifte av hytter:

For å kunne ønske nye hytteeiere velkommen til Lauvåsen og gi informasjon om arbeidet velforeningen Lauvåsen hytteeierforening gjør, er vi avhengig av at de som selger melder om at de har solgt, og om mulig gir oss adresse/mailadresse til nye eier.

Vi ser mange ukjente navn på Facebook. Noen er tydelig nye hytteeiere, men som vi ikke har opplysninger om. Det er frivillig å være medlem, men vi håper og tror at de aller fleste setter pris på den jobben som blir gjort, og derfor ønsker å være medlem. Har du fått en ny hyttenabo så setter vi pris på litt reklame. Informasjon er også slått opp på vannbuene.