Årsberetning 2019

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning for driftsåret 2019

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 20. april 2019, 45 hytter var representert.

Styret i 2019:

Leder:                         Berit Christensen        valgt for 1 år (gjenvalg)                       

Sekretær:                    Stein Berg                  ikke på valg

Kasserer:                    Ove Sætereng             Er ikke hytteeier lenger, men leies inn da valgkommitéen  

                                                                     ikke hadde noen kandidat til vervet

Styremedlem:             Øystein Aamodt          ikke på valg               

Styremedlem:             Brede Ekren                valgt for 2 år 

Varamedlem:              Jan-Petter Bergskaug  valgt for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem:              Hans Martin Torget    valgt for 1 år  gjenvalg)

Revisor:                      Einar Widerøe,           valgt for 2 år (gjenvalg)

Valgkomite:               Konrad Halvorsen      ikke på valg

                                   Ingen kandidat til 2. medlem av valgkommitéen

Påskeskirenn 2020:    Familiene Engebretsen Bakken og Støen 

Møtevirksomhet:

 • 1 styremøte og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom gjennom året
 • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøtet og 3 styremøter i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA. Thomas Bjerkvoll overtok plassen til Odd-Erling Lange fra årsmøtet i Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA fra august 2019.

Foreningskontingent:

157 hytter har betalt foreningskontingent.

Turstiprosjektet:Det har vært et ønske fra hytteeierforeningen å få markedsført turmuligheter på sommerstid på Lauvåsen, for å øke tilbudet til naturopplevelser for hytteeiere og deres gjester. Familien Solheim startet dette året opp et arbeid med dette, og for å få til en fadderordning på stier.

 • Pl

Løypekjøring:

All løypekjøring er nå organisert gjennom Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA ( navnendring etter åremøte i løypelaget), løypemaskina kjører hovedtraséen og Stor-Elvdal Røde Kors kjører løypene inne i hytteområdet med skuter og sporsetter bak.

Lauvåsen har 2 representanter i styret i Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara.  Odd-Erling Lange gikk ut av styret fra årsmøtet i august, nytt medlem i styret der fra Lauvåsen er Thomas Bjerkvoll. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. I 2019 betalte 81 hytteeiere løypebidrag.

Det er i år gjort en omlegging av løypetraséer, målet er en mer effektiv kjøring og bedre tilbud til hytteeiere i Hemåsen. Løypas endelige trasé ble satt sommeren 2019, traséen ble ryddet og merket, denne endringen regner vi med blir godt mottatt av hyttene nederst i Hemåsen.

I løpet av sommeren 2019 ble deler av løypetraséen merket på nytt med stolper, veganviser og refleksbånd, det er vurdert som en bedre måte en bambusstenger og plastbånd som varer i kort tid og restene blir liggende som «søppel».

Hytteeierforening på nett:

Vi har egen fane på www.vinjevegen.info

På www.vinjevegn.infoer informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt.

Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa  Vinjevegen – dette er egentlig Facebook gruppa til Vinjevegen vel og hytteeiere på Tryvang.

Dugnad:

Etter vedtak på årsmøtet ble det våren 2018 opprettet dugnadsgrupper, det har bidratt til at oppgaver for fellesskapet har blitt fordelt på flere. Takk til alle som har gjort en innsats der i 2019. 

Dugnadsgruppene er:

 • Merke turstier
 • Merke og rydde skiløyper
 • Ha oppsyn med bryggene
 • Holde orden ved gapahuken
 • Ha oppsyn med bruer og klopper
 • Rydde lekeplassen
 • Ha oppsyn med oppslagstavlene
 • Utbedre Lauvåsvatnet

Ny bru som ble bygget over Søndre Bjøråa sommeren 2017 på stien mellom P-plassen innerst på Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta ble helt ødelagt av isgang og snøsmelting i Søndre Bjøråa våren 2018, den er enda ikke bygd opp igjen.