Referat fra årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening

Skrevet av Berit Christensen

Referat fra årsmøte 2020

Årsmøtet i Lauvåsen hytteeierforening planlagt på påskeaften ble utsatt til 27. juni 2020 pga. hytteforbudet i forbindelse med koronapandemien.
13 personer møtte opp, 9 hytter var representert.

 • Innkalling ble godkjent

 • Åpning:
  Berit ønsket velkommen, glad for at vi endelig kunne avvikle årsmøte 2020. Årsmøtet valgte Stein Berg til referent
  Årsmøtet valgte Berit Christensen som møteleder

 • Årsberetning: Ble gjennomgått av Berit Christensen

 • Regnskap: Ble gjennomgås av Brede Ekren

 • Fastsettelse av kontingent: Styrets forslag om en økning til kr. 350 ble godkjent

 • Budsjett 2019: Ble gjennomgås av Brede Ekren/Berit Christensen

 • Valg:

Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Varamedlem: Varamedlem:

Revisor: Valgkomite:

Leder: Berit Christensen - valgt for 1 år

Sekretær: Stein Berg - valgt for 2 år

Kasserer: Brede Ekren – valgt for 2 år

Styremedlem: Sissel Steien – valgt for 2 år

Styremedlem: Øystein Aamodt - valgt for 2 år

Varamedlem: Morten Rogstad – valgt for 1 år

Varamedlem: Steinar Vasaasen – valgt for 1 år

Revisor: Einar Widerøe – ikke på valg

Valgkomité: Per Kjelland – valgt for 2 år

Påskeskirenn: arrangør 2021 - fam. Engebretsen Bakken og fam. Støen

• Innkomne saker: Ingen innkomne saker

Saker som ble diskutert i etterkant av årsmøtet:

Diskuterte utfordringen med å få flere til å betale frivillig løypeavgift – kun 62 av 225 hytter har betalt inn bidrag denne vinteren. Skuterkjøring av Stor-Elvdal Røde Kors dekkes også av frivillig løypeavgift. Regnskapet i løypelaget går denne sesongen i pluss fordi 8 hytteeiere denne vinteren har kjørt løypemaskin på dugnad. Skiløyper burde ha en verdi for de fleste hytteeiere i Lauvåsen – både løyper som er kjørt med skuter og løyper som kjøres med løypemaskin. Hytter som legges ut for salg beskriver flotte skiløyper i prospektet -.

Årsmøtet i løypelaget er lørdag 15. august kl. 16 på Tryvangplassen – alle har møterett, de som har andel i løypemaskina har stemmerett. De som ønsker skiløyper i Lauvåsenområdet bør møte opp.