Høstbrev 2020

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2020

 

Heldige er vi som kan nyte dette området. Mange av dere har nok også gjort det denne sommeren og høsten – i og med at mulighetene til å reise utenlands har vært begrenset. Det har kjentes trygt og godt å reise på egen hytte -.

Takk!

I sommer og høst har det blitt utført ett godt stykke dugnadsarbeid i løypetrasèene i Lauvåsen og på Tryvang. Hytteeiere i Lauvåsen har ca. 450 dugnadstimer – det er bygget 2 nye bruer, anlagt ny trasè øst for Vinjevegen mot Helaksetra og satt opp ca. 900 gjerdestopler med anvisere slik at prepareringen av alle skiløyper – både skuterkjørte og løypemaskinkjørte, kan gjennomføres på en god måte – det blir lettere å holde samme trasèen og ikke minst er vi kvitt all plasten og bambusen som blir liggende å forsøple. Ang fjerning av plast og bambus så gjenstår det noe til neste sommer.

Til vinteren blir det ny trasè mellom Lauvåsedelet og Helaksetra. Vi fikk ikke lenger lov å kjøre løyper i selve vegbanen – harde skiløyper gjør at vegen det ble forsinket åpning av Vinjevegen fra Lauvåsdelet til Friisvegen. Det er laget en ny trasè øst for vegen – tror det kan bli ei morsom og finere trasè enn selve vegen. Det blir fremdeles et løypekryss på Helaksetra slik at det er enkelt å fortsette på ski mot Friisvegen og Storfjellseter. 

Det er mange som har bidratt med alle disse timene med dugnadsarbeid– stor takk til dere alle sammen!

Turstier

Dessverre har ikke prosjektet med å merke turstier gått helt slik vi har ønsket. Alt har blitt stoppet. Grunneiere ønsker et møte med sammen med kommune og turforening for å få en ensartet merking av stiene. Hytteeierforening har ytret et sterkt ønske om å få være med i dette arbeidet. Innenfor området som ligger under Kvannskardskletten naturvernområde har vi ikke under noen omstendighet lov å merke andre stier enn de som ligger inne på kartet ved opprettelsen av verneområdet.

Gapahuken

Gapahuken er flittig brukt. Halve benken på bålplassen ved Gapahuken har i løpet av tidlig sommer blitt borte. Om noen har lånt den så er det fint hvis den legges tilbake. Mulig den er brukt til ved – men den liknet ikke akkurat på det, sjøl om den hadde en enkel design. 

Bibloteket

Vi har eget bibliotek i Lauvåsen. I bua nedpå lekeplassen er det etablert et eget hyttebibliotek, i løpet av sommeren har hyllene blitt fylt med ymse litteratur. Vi håper det er til glede for små og store.

Det er ikke ansatt noen bibliotekar der – så her må vi holde orden sjøl. Foreløpig har det gått helt utmerket.

 

Skiløyper

Det kommer et eget skriv på dette fra løypelaget, men tar med noen setninger her.

Det har en verdi for hytteområdet vårt at det er oppkjørte løyper i området, både ved bruk av hytta på vinterstid og ved evt. salg - i hvert fall er oppkjørte løyper nevnt i alle salgsannonser. Det koster å holde løypenettet oppe. Bak flotte skiløyper ligger time etter time med forberedelse og preparering både sommer og vinter. Stor-Elvdal Røde Kors kjører en del av løypenettet rundt Lauvåsen – de får en timepris for denne jobben. Løypemaskina blir kjørt på dugnad, men drivstoff og vedlikehold koster.

Det er også et ønske om å kunne legge til side midler slik at man kan erstatte gammel maskin og skuter med nytt, den dagen det er behov for det. Hvis man syns at preparerte skispor har en verdi, betal inn kr. 900 i løypebidrag. Det er ditt bidrag som gjør det mulig – eller manglende bidrag gjør at det i framtida IKKE blir mulig.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter:

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Det er noen som tror at eiendomsmegler varsler oss – det er ikke riktig, eiendomsmegler varsler ikke velforeninger om salg av hytter. Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Fra Styret v/Berit