Sommerbrev 2021

Skrevet av Berit Christensen

SOMMERBREV 2021

Nok et år ble årsmøtet i Lauvåsen Hytteeierforening utsatt pga. gjeldende smittevernregler.

Nytt tidspunkt for årsmøte er 14. august 2021 kl 14 ved Gapahuken/Grillbua ved Lauvåsvatnet.

Agenda og årsmøtepapirer er sendt ut i mars - i forkant av planlagt årsmøte. Håper mange setter av den datoen og møter opp.

Fra Løypelaget

Selv om det nå er sol og sommer så må vi ta et tilbakeblikk på vinter og løypekjøring -

Det er en gledelig økning på antall hytter som betaler frivillig løypeavgift, 32 hytter mer denne sesongen enn i fjor. Takk til alle bidragsytere. Styret i løypelaget tar dette som et tegn på fornøyde skigåere og at det er forståelse for at skiløypene ikke gjør seg sjøl- det ligger mange timers arbeid bak.

Både vinterferien og påsken ga utfordringer med varme dager og kalde netter - dvs. isete løyper.

Løypemaskina kjørte hver dag med en fordeling i løypenettet slik at det var mulig for både Tryvangområdet og Lauvåsen å gå i nykjørte spor i løypemaskintraséen.  Skuterløypene kjøres av Stor-Elvdal Røde Kors mot betaling, løypemaskina kjøres av hytteeiere fra Lauvåsen og Tryvang på dugnad. Takket være god merking av traséene og kjørere som begynner å få bedre erfaring har vi i år vært forskånet fra reparasjoner på løypemaskina.

Heldige var de som hadde mulighet til å gå på skaren innover fjellet i helgene etter påske - det er så absolutt vinterens dessert.

Det er planlagt å bygge 2-3 nye bruer over bekker i løypetraséen i Lauvåsenområdet. Materialer ble kjørt ut av Røde Kors i påsken - det vil bli innkalt til dugnad på dette etter hvert. Det vil bli lagt ut på Facebook.

Det skal i løpet av sommeren/høsten bygges garasje til løypemaskin ved Tryvangplassen - også her skal mye gjøres på dugnad. Sjøl om garasjen er plassert på Tryvang så kommer den absolutt hytteeierne på Lauvåsen til gode. Vi har felles løypelag og felles utstyr som får mye bedre forhold ved å bli oppbevart i en garasje i stedet for i det teltet som står der nå. Derfor oppfordres alle hytteeiere i Lauvåsen å bidra til at garasjen kommer opp i løpet høsten. Det kommer mer informasjon på mail og Facebook om dette. Sparebankstiftelsen Hedmark har bidratt med kr. 150 000 og grunneier Cato Haugen med festetomt med veldig lav årlig festeavgift. Dette er ikke nok til å bygge garasje så her kommer det også en oppfordring om å bidra via «Spleis» og Sparebanken Øst.

Avfall og søppelkontainere

Vi minner om at det i søppelcontainerene er lagt opp til sortering av søppel, og at det ikke skal kastes mer oppi der enn det vi vanligvis kaster i egne søppeldunker. Informasjon om åpningstider, adresse og kart på gjenvinningsstasjonen på Koppang finnes på  www.fias.no. Styret i hytteeierforeningen oppfordrer alle hytteeiere til å følge FIAS sine retningslinjer for søppelsortering

Web-kamera

Det er værstasjonen og webkameraet på Tryvang. Her kan man gå inn for å se på vær og vindforhold – kameraet gjør at vi kan sitte hjemme å få informasjon om vær og vind på hytta. Gå inn på

 www.telenorbua.vinjevegen.info.

Det ligger også en link inne på www.vinjevegen.info.

Det er også mulig å laste ned en App som heter VinjevegenNÅ.

Mailadresser

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Hjertestarter

Etter lørdagens hendelse i fotballkampen mellom Danmark og Finland ble spørsmålet om en hjertestarter igjen aktualisert. Hytteierforeningen har blitt spurt om det er mulig å kjøpe inn en hjertestarter som kan plasseres i Lauvåsen. Ved henvendelse til Røde Kors Førstehjelp ble det bekreftet at batteriet på hjertestarter er avhengig av at hjertestarteren blir oppbevart i skap/rom med temperatur over 5 grader pluss. Uten strøm kan ikke dette kravet til oppbevaring innfris, og det jobbes foreløpig ikke videre med kjøp av hjertestarter i regi av hytteeierforeningen. Vi oppfordrer dere til å lære dere hva som skal gjøres i slike situasjoner:

1. Frie luftveier 2. Tilkall hjelp 3. Start hjerte-lunge-redning.