Referat fra årsmøte 2021

Skrevet av Berit Christensen

Lauvåsen hytteeierforening

Referat fra årsmøte 2021

Årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening planlagt påskeaften 2021 ble utsatt til 14.august da pandemien fremdeles «raser».

13 personer møtte opp fordelt på 10 hytter

  • Innkalling ble godkjent
  • Åpning:

Berit ønsket velkommen, Sissel Steien ble valgt til referent og Berit Christensen ble valgt til møteleder

  • Årsberertning

Berit gikk gjennom denne, og den ble godkjent.

  • Regnskap

Brede gikk gjennom regnskapet. Godkjent uten kommentarer.

  • Fastsettelse av kontingent:

Foreslått uendret på kr.350,- Vedtatt

  • Budsjett 2021

Brede la frem forslag til budsjett. Det settes av 30.000 som tilskudd til løypelaget og som øremerkes garasjebygg. Forslag til budsjett ble vedtatt.

  • Valg:

Leder:             Berit Christensen – gjenvalg for 1 år

Sekretær:        Stein Berg – ikke på valg

Kasserer:         Brede Ekren – ikke på valg

Styremedlem: Øystein Aamodt – ikke på valg

Styremedlem: Sissel Steien – ikke på valg

Varamedlem: Morten Rogstad – gjenvalg for 1 år

Varamedlem:  Steinar Vasaasen – gjenvalg for 1 år

Revisor:           Einar Widerøe – gjenvalgt for 2 år

Valgkomite:    Per Kjelland – ikke på valg

Påskeskirenn: viderefører arr. planlagt 2021 til 2022. Familien Engebretsen Bakken og familien Støen

Det ble kommentert at tilnærmet hele styret er på valg samtidig. For å sikre overlapp er det viktig å gjøre noen grep ved neste valg.

  • Inkomne saker:

           

Fra Styret:

Styret foreslår å undersøke muligheten av å kjøpe en brukt scooter som hytteeierforeningen eier og bruker.

Bakgrunn for forslaget er ønske om bedre internløyper. Inngå samarbeid om løypekjøring med Røde kors.

Forslag: Styret initierer et møte med Røde kors. Det vil ikke bli tatt noen beslutning før etter dette møtet.

Vedtak: Styret får fullmakt til å vurdere kjøp av brukt scooter etter møte med Røde kors.