Referat fra årsmøtet

Skrevet av Berit Christensen

Referat fra årsmøte 2022

Årsmøtet ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 16. april 2022 (påskeaften) kl 10.

36 medlemmer var tilstede.

Godkjenning av innkalling: Møteinnkalling ble godkjent

Åpning: Leder av Lauvåsen hytteeierforening ønsket velkommen til årsmøtet - godt å endelig kunne møtes på påskeaften etter 2 år med årsmøter preget av smitteverntiltak.

Årsmøtet valgte Sissel Steien som referent.

Årsmøtet valgte Berit Christensen som møteleder.

Årsberetning 2021: Årsberetning ble gjennomgått av møteleder.

Regnskap 2021: Regnskap ble gjennomgått av kasserer Brede Ekren.

Fastsettelse av kontingent: Styrets innstilling på ingen endring av kontingent ble vedtatt.

Budsjett 2022: Budsjett ble gjennomgått av kasserer Brede Ekren.

 Valg:

Leder:                       Berit Christensen - valgt for 1 år                     

Sekretær:                  Stein Berg  - valgt for 2 år         

Kasserer:                  Brede Ekren – valgt for 2 år

Styremedlem:           Sissel Steien – valgt  for 2 år

Styremedlem:           Øystein Aamodt - valgt for 2 år

Varamedlem:            Steinar Vassaasen – valgt for 1 år

Varamedlem:            Morten Rogstad – valgt for 1 år

Revisor:                    Einar Widerøe – ikke på valg

Valgkomite:              Per Kjelland – valgt for 2 år

                                  Mangler en i valgkomitéen - evt. interesserte kan melde fra til Per Kjelland.

                                 

Påskeskirenn: arrangør 2023  - fam. Ole Eriksen

Innkomne saker: Ingen innkomne saker til styret.

Saker som kom opp på slutten av møtet:

Vannpost Kletten. Berit orienterte om hva som er gjort fra Lauvåsen fritidsområde v/Gunnar Myrvang. De har feilsøkt ledningsnettet uten å finne feil. Det er vurdert å grave og legge ned ny ledning, men det blir en stor kostnad som hytteeierene må være med å bære.

Det er satt opp pumpe, men det ble kommentert at den er veldig tung og vanskelig å bruke. Berit melder tilbake til Myrvang om problemene med pumpa.

På Vinjeveien.no ligger informasjon om hva som er gjort i forhold til vann.

Stein orienterte om planer for å sette opp et skur til skuter i tilknytning til bua på setra.

Ny dugnadsfamilie for ettersyn Gapahuken: fam. Erling Skard

Det ble også stilt spørsmål om det er mulig å oppgradere bålplassen ved gapahuken/grillbua.

Berit foreslo at det kunne være en del av dugnadsjobben til de som har ettersyn med Gapahuken

Per Kjelland orienterte om fiskeforholdene i Lauvåsvatnet, og at det er viktig å få tatt ut en del fisk. Han foreslo fiskekonkurranse på Lauvåsvatnet f.eks Skjærtorsdag, og at Lauvåsvatnet holdes utenom obligatorisk fiskekort.

Berit forhører seg med Gunnar Myrvang om dette er mulig.