Frivillig løypeavgift

Skrevet av Joar Hagen

I dag, den 15.febr. "forfaller" fristen til å betale frivillig løypeavgift. Mange har alt gjort det i dag og tidligere i febr/jan,, men vi trenger enda flere betalere dersom vi skal klare å holde den løypestandarden vi ønsker både med scooter og løypemaskina. Lite snø får vi ikke gjort noe med, og dersom vi ikke har "pæng på bok" blir det heller ingen løyper. Det snør dessverre ikke ferdige løyper i år heller

Kr 900,- Kto.nr er 1822 57 57565 er/blir tatt imot med stor takk!