Årsberetning 2016- Lauvåsen hytteeierforening

Skrevet av Berit Christensen

        

 Årsberetning for driftsåret 2016

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 26. mars 2016.

Styret i 2016:

Leder:                       Berit Christensen         valgt for 1 år (gjenvalg)                      

Sekretær:                  Dag Woldmo                valgt for 2 år (gjenvalg)

Kasserer:                  Ove Sætereng               ikke på valg

Styremedlem:           Henning Larsen           ikke på valg

Styremedlem:           Øystein Aamodt          valgt for 2 år (gjenvalg)

Varamedlem:            Stein Berg                   valgt for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem:            Laila Norstad              valgt for 1 år (gjenvalg)

Revisor:                    Einar Widerøe             valgt for 2 år (gjenvalg)

Valgkomite:   Britt Weium                  ikke på valg

Ola Petter Borg            ikke på valg

                    

Påskeskirenn 2017: Familien Solheim

Møtevirksomhet:

  • 2 styremøter og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom
  • Berit Christensen deltok som observatør på årsmøtet i Vinjevegen BA
  • Berit Christensen og Henning Larsen har hatt ett møte med Lauvåsen Fritidsområde i forbindelse med nye rutiner for innkreving av serviceavgift
  • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøte og 3 styremøter i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA

Foreningskontingent:

183 hytter har betalt foreningskontingent.

Løypekjøring:

I 2015 ble Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA stiftet. Dette er et samarbeid med Vinjevegen Vel om løypekjøring i området. Løypemaskina kjører en hovedtrasè. De andre løypene kjøres av skutere, i Lauvåsen er det Karl B. Solhaug og Stor-Elvdal Røde Kors som gjør dette i regi av Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA.

Lauvåsen har 2 representanter i styret der, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. Det må også settes av penger til investering av nytt utstyr.

Ca. 60 hytteeiere i Lauvåsen har kjøpt andeler i maskina for finansiering av denne. I 2016 betalte ca 60 hytteeiere frivillig løypeavgift.

Værstasjon:

Hytteierforening har vært med på å finansiere en værstasjon med web-kamera på Tryvang, den er tilgjengelig som en app ”Vinjevegen NÅ” eller en link som ligger på www.vinjevegen.info.

Hytteeierforening på nett:

Vi har egen fane på www.vinjevegen.info

www.vinjevegn.info er informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt.

Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa til Vinjevegen Vel - Vinjevegen

Dugnad:

I 2016 ble det gjennomført en dugnad – 3.september. 15 stykker møtte, 12 stykker var med på grilling. I løpet av dugnaden ble busk og kratt ved lekeplassen på setervollen fjernet, ny bru ble bygget over åa langs skiløypa fra A-feltet opp mot Vinjestøtta, det ble merket om en løypetrase og grillbua ble beiset. I løpet av høsten har flere bidratt med å ferdigstille grillbuprosjektet med beising og rydding.

Grillbua:

Gapahuken ved Lauvåsenvatnet er erstattet med ei grillbu. Denne ble mye brukt i høst.

Hytteierforeningen har mottatt kr 15 000 ( i 2015) i støtte fra Lauvåsen Fritidsområde til dette prosjektet.

Løe på setervollen:

Styret har sendt en forespørsel til Statskog om å få overta løa som står nederst på setervollen, rett nord for leke/badeplassen. Det har vært bytte av saksbehandler hos Statskog, og vi har ikke mottatt noe svar.

Elverum 13. Februar 2017

Berit Christensen                        Dag Woldmo                        Ove Sætereng

     Leder                                       Styremedlem                           Kasserer

             Øystein Aamodt                                     Henning Larsen

               Styremedlem                                           Styremedlem