Innmeldt sak til årsmøte 2017

Skrevet av Berit Christensen

Tilleggssak på årsmøtet fra Styret: 

Det finnes et vedtak fra årsmøtet i 2005 med følgende ordlyd: Forslag om å undersøke tilgang til strøm og vann. Dette har vært undersøkt tidligere hvor det da ikke var flertall for det. Styret mener at dette er fritidsområdets sak. Forslaget ble forkastet av årsmøtet.

Nåværende styret ønsker ikke at dette skal være hindre styret i å ha kontakt med Eidsiva  i forbindelse med Eidsiva sitt  initiativ til framføring av strøm til Lauvåsen i 2017 og ønsker at følgende tas opp på årsmøtet 2017:

Styret i Lauvåsen hytteeierforening gis fullmakt til å kvalitetssikre prosessen med evt. framføring av strøm til Lauvåsen – her også inkludert det estetiske med bl.a. luftspenn og graving. Dette anser vi som viktig både for de som ønsker strøm og ikke. 

Mvh. Styret v/Berit