Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin 2017

Skrevet av Berit Christensen
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VINJEVEGEN/LAUVÅSEN LØYPEMASKIN SA, 2017 Årsmøte ble avholdt på Tryvangplassen lørdag 20. mai 2017 kl. 16.00. ÅRSMØTESAKER: Åpning Leder av Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin, Joar Hagen ønsket velkommen. Innkallingen, 8 stemmeberettigede og saksliste ble godkjent. Styremedlem Odd_Erling Lange ble valgt til møteleder. Styremedlem Berit Christensen ble valgt til referent. Tom Sollien og Jan Østengen ble valgt til å skrive under protokollen Årsberetning 2016/2017 Odd-Erling Lange leste hovedpunktene i årsberetningen og konklusjonen i sin helhet. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Årsberetningen var sendt ut sammen med årsmøteinnkallingen. Regnskap/balanse Odd-Erling Lange gjennomgikk regnskap for 2016. Regnskapet ble godkjent uten merknader. Budsjett 2017 Budsjett for 2017 ble vedtatt. Innkomne forslag: Fra Styret: Avvikende regnskapsår – sesongbasert fra 1/6 til 1/6 Som følge av dette endres vedtekten i §7 – Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av september. Begge forslag ble vedtatt og akseptert av årsmøtet. Valg Styret: Leder: Joar Hagen ikke på valg Sekretær: Jan Dybdahl ikke på valg Styremedlem: Odd- Erling Lange valgt for 2 år Styremedlem: Berit Christensen ikke på valg Styremedlem: Håkon Akre valgt for 2 år Varamedlem: Roar Nyberget valgt for 2 år Arne Løkås valgt for 2 år Sigmund Westad valgt for 2 år Valgkomite: Konrad Halvorsen valgt for 2 år Svein Arnesen valgt for 2 år Odd Steinar Pedersen ikke på valg Avslutning: Leder Joar Hagen takket for frammøte, takket dyktige løypekjørere, ga ros til sittende styre og takket Ingunn og Tom Sollien for utmerket bålkaffe og kake til kaffen. Møte avsluttet kl. 17