Årsberetning 2017

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning for driftsåret 2017

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 15. april 2017.

Styret i 2017:

Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Varamedlem: Varamedlem:

Revisor: Valgkomite:

Påskeskirenn 2018: ingen

Møtevirksomhet:

Berit Christensen Dag Woldmo Ove Sætereng Henning Larsen Øystein Aamodt

Stein Berg Laila Norstad

Einar Widerøe

Britt Weium Einar Andenæs

valgt for 1 år (gjenvalg) ikke på valg

valgt for 2 år (gjenvalg) valgt for 2 år (gjenvalg)

ikke på valg

valgt for 1 år (gjenvalg) valgt for 1 år (gjenvalg)

ikke på valg

valgt for 2 år (gjenvalg) valgt for 2 år (ny)

 • 2 styremøter og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom

 • Berit Christensen deltok som observatør på årsmøtet i Vinjevegen BA

 • Lauvåsen Fritidsområde i forbindelse med nye rutiner for innkreving av serviceavgift

 • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøte og 2 styremøter i

  Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA

  Foreningskontingent:

  176 hytter har betalt foreningskontingent.

  Løypekjøring:

  Vinteren bø på problemer i forhold til løypekjøring, vinteren var veldig snøfattig. Karl Birger Solhaug har kjørt sin siste sesong som trofast løypekjører i Lauvåsen etter 20 sesonger på skuteren. Samarbeidet med Vinjevegen Vel om løypekjøring i området fungerer. Løypemaskina kjører en hovedtrasè. De andre løypene i Lauvåsen kjøres av skuter med sporsetter bak. Lauvåsen har 2 representanter i styret der, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. I 2017 betalte 64 hytteeiere frivillig løypeavgift.

  Hytteeierforening på nett:

  Vi har egen fane på www.vinjevegen.info
  På www.vinjevegn.info er informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt. Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa til Vinjevegen Vel - Vinjevegen

Dugnad:

I 2017 ble det gjennomført en dugnad – 17.juni. Ingen utover styret og løypelagsmedlemmer møtte opp. I løpet av dugnaden ble ny bru ble bygget over Søndre Bjøråa på stien mellom P-plassen innerst på Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta. Det ble merket løypetraseer og bygget klopp over bekk på myra nedenfor Kollen (B-feltet). Grillbua fikk strøk nr. 2 med beis og trapp i front. Brygga nord i Lauvåsvatnet ble reparert.

Skiltet inn til Hemåsen ble reparert senere på sommeren av hytteeier i Hemåsen. Det har også blitt merket stier opp til Veslekletten og satt opp 2 benker ved badedammen.

Framføring av strøm til Lauvåsen:

Etter mye rot på lister fra Eidsiva ble det vedtatt på årsmøtet at styret i hytteeierforeningen fikk fullmakt til å kvalitetssikre prosessen slik at beslutning om strøm/Ikke strøm skulle ble tatt på riktig grunnlag. Det har vært utrolig mye rot med adresser og registrering av interesserte og av den grunn mye arbeid med dette. Pr. 31. 12. 2017 er ingen ting avgjort. Antall hytter som er interessert i strøm er nær det antall Eidsiva har satt som grense. Ny saksbehandler fra Eidsiva settes på saken.