Vinjevegen

Hei alle sammen,

Her kommer en liten oppdatering i forhold til prosjektering av strøm på Lauvåsen.

Eidisva er ferdig med prosjektering sin
og har sendt ut et nytt tilbud til samtlige hytteeiere i Lauvåsen per post. Adresselisten følger matrikkelen. 
Dersom det er noen som ikke har mottatt dette, eller nylig har overtatt hytte i Lauvåsen og er interesserte i strøm, ber vi dere ta direkte kontakt med kontaktpersonen i Eidsiva (se detaljer lenger ned). 

Prosjektet krever et minimum av 88 deltakere for å realiseres, og dette antallet er absolutt. Vi må derfor komme over dette antallet dersom vi ønsker strøm. 

I og med at vi har hatt såpass mange runder allerede, har også Eidsiva gitt indikasjon på at dersom prosjektet ikke får mange nok påmeldinger denne gangen, vil det trolig ikke bli
realisert strøm i Lauvåsen i overskuelig fremtid. Svarfristen (må meldes skriftlig) er satt til 10.desember 2018.

Eidisva har forøvrig supplert oss med et informasjonsskriv med vanlige spørsmål som kan dukke opp etter at dere har mottatt brevet. Disse punktene er listet opp under.

- Stikkledning blir fakturert (for tiden kr 10 000,-) i forbindelse med MOI (melding om installasjonsarbeid fra godkjent installatør). Dette kommer i tillegg til anleggsbidraget.
- Kunde må selv sørge for opparbeidet og steinfri grøft til
stikkledning inn til hyttevegg.
- Stikkledning(kabel) skal ligge på en dybde på 60cm med min 40cm overdekning. NB! Stikkledning skal legges i 110mm rør fra tomtegrense og inn til inntak(skap) v/vegg. 110mm rør bekostes og legges av
hytteeier.
- Kunde kan selv velge entreprenør (eller seg selv) til å grave grøft for stikkledning.
- Utvendig målerskap kobles og leveres av godkjent installatør for
hytteeieres regning.
- Det leveres 400V og 40A Pr hytte/enhet. (NB! Dette betyr at man vil kunne lade elbil på nettet.)
- Kart som viser antatt stikkledningstrase, vil bli utlevert ved
realisering av prosjektet da skisser på dette nå kun er til internt bruk.
- De fleste stikkledninger vil ikke overstige 100m.
- Oppstart av prosjektet, er avhengig av at antall bestillinger som er et minimum (88 stk) er satt i bestilling hos oss.
- Dersom disse bestillinger foreligger innen fristen (10.12.18), vil det bli jobbet med en oppstart av prosjektet våren 2019.
- Kontaktperson i Eidsiva: Jan Gundersen (tlf. 959 81 886).

Mvh

Guri-Anette


Copyright © 2016. All Rights Reserved.