Høstbrev 2018

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2018

I vårbrevet skrev vi at det kom til å ta lang tid før snøen forsvant – så feil kan man ta. Skitur ei helg og tre uker etterpå var det løv på bjørka og finere skulle det bli – sommeren var bare fantastisk med uke etter uke med lange, lyse kvelder, varme netter, bading i bekker og kulper og litt multe var det også.

Strøm:

Alle hytteeiere i Lauvåsen skal ha fått brev fra Eidsiva datert 10.10.18. Det er nytt tilbud om strøm til Lauvåsen. Dyrere enn forrige tilbud, tilbudet har gyldighet til og betalingsfrist 10.12.2018. Det er viktig at de som ønsker strøm gir tilbakemelding innen fristen 10. desember 2018. Det er også viktig at dersom noen ikke har fått dette brev/tilbudet fra Eidsiva så må de ta kontakt med Jan Gundersen i Eidsiva Nett AS, tlf.nr. 95981886. Andre spørsmål til Eidsiva skal gå via Guri-Anette Kjelgum, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Guri-Anette er hytteeiernes kontaktperson til Eidsiva. Guri-Anette sitter ikke i styret i Lauvåsen hytteeierforening, Guri-Anette er blitt spurt av styret i hytteeierforeningen om å være bindeledd mellom hytteeiere i Lauvåsen og styret slik at Lauvåsen hytteeierforening ikke hadde denne oppgaven. Dette for at styret ikke skulle ha annen oppgave enn å kvalitetssikre prosessen. Det er medlemmer som ikke ønsker strøm, og det er hytteeiere som ikke er medlem av hytteeierforeningen som ønsker strøm. 

Skiløyper til vinteren:

Sist vinter var snørik og lang, og vi hadde fine skiløyper over lang tid.  God kvalitet på skiløypene koster – og det snør ikke ferdige løyper.

Dessverre var det kun 30% av alle hyttene i Lauvvåsen som betalte for god kvalitet på løypene sist vintersesong.  Det vil si at kun 67 hytter av 220 sist vinter betalte løypeavgiften. Det dekker ikke mye mer enn det vi betaler for løypekjøring med skuter fra Stor-Elvdal Røde Kors. Løypetrasèene i Lauvåsen er satt den gang det bare var skuterkjøring, nå kjører løypemaskina omtrent halvparten av traséen i området Lauvåsen. Styret i hytteeierforeningen, styret i løypemaskina og dugnadsgruppa for løyper i Lauvåsen har gått gjennom løypetraséene og sett på om vi kunne komme fram til en endring av løypetraséene som kan føre til mer effektiv kjøring med skuter og som også kan gi bedre tilbud til noen hytteeiere.                                                                                     

Endringene blir:

Løypa langs Lauvåsvatnet på østsiden (mot Kletten) av vatnet kuttes ut, den oppe i lia opprettholdes.

Løypa fra krysset nedpå sjøen og opp til parkeringsplassen innerst i A-feltet (Hemåsen) erstattes av ei løype som går langs med lia nordvestover og ender opp på vegen halvveis innover Hemåsen.  Plan for neste år er å merke denne nedover fra veien nordøstover og ned igjen til  løypa på vestsiden av Lauvåsvatnet

Løypa på vestsiden av og langs Vinjevegen og til Lauvåsdelet kuttes ut

Resten av de skuterkjørte løypene opprettholdes

Dette medfører at løypekartene som står plassert rundt i løypa ikke stemmer, men vi endrer ikke disse før vi er sikre på hvordan det blir.

Det vil bli sendt ut en oppfordring om å betale bidrag til løypekjøringa i desember/januar. Det er et frivillig bidrag, men et bidrag vi er avhengig av for å kunne tilby gode og trygge løyper. Slik som status er pr. i dag balanserer vi akkurat med tanke på å kunne opprettholde et godt løypenett. Vi mener at oppkjørte skiløyper har en positiv betydning for oss som hytteeiere – både når gjelder skiopplevelser og verdien på hytteområdet.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Dugnadsgrupper:

I vår ble det opprettet dugnadsgrupper, det har bidratt til at oppgaver for fellesskapet har blitt fordelt på flere. Takk til alle som har gjort en innsats, er det noen som vil melde seg på så gi til bakemelding til Berit på 957 29118 eller sende mail 

til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.så skal dere kobles til kontaktperson. 

Dugnadsgruppene i år har vært:

  • Merke turstier
  • Merke og rydde skiløyper
  • Ha oppsyn med bryggene
  • Holde orden ved gapahuken
  • Ha oppsyn med bruer og klopper
  • Rydde lekeplassen
  • Ha oppsyn med oppslagstavlene
  • Utbedre Lauvåsvatnet