Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Dugnadsgrupper

Skrevet av Berit Christensen

Organisering av dugnad

I stedet for å gjennomføre dugnad en bestemt dato ble det vedtatt på årsmøtet etter forslag fra styret,  at dugnad 2018 organiseres gjennom ulike dugnadsgrupper som gis ansvar for bestemte oppgaver, og at medlemmer i hytteforeningen melder seg på den dugnadsgruppa som passer den enkelte.  Det ble etablert følgende dugnadsgrupper:

 • Merke turstier
 • Merke og rydde skiløyper
 • Ha oppsyn med bryggene
 • Holde orden ved gapahuken
 • Ha oppsyn med bruer og klopper
 • Rydde lekeplassen
 • Ha oppsyn med oppslagstavlene
 • Utbedre Lauvåsvatnet

Nedenfor er gruppene satt opp med de som meldte seg under årsmøtet. På årsmøtet var ca 30  av ca. 235 hytter/setrer representert-  det burde være et potensiale på å få med flere. Her er det mulighet for å bidra for felleskapet og for å gjøre Lauvåsen til et enda bedre sted å være. Er det områder som dere ser dere kan bidra så meld fra til Berit på tlf. 957 29 118 eller mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

De som står øverst under hver gruppe har vi gitt et koordineringsansvar for gruppa. 

Er det behov for innkjøp for å få gjort oppgavene så ta kontakt med kasserer Ove Sætereng,

tlf. 959 41 304, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Merke turstier:

Familien Solheim, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Familien Kværneng, tlf. 934 25 903

Merke og rydde skiløyper:

Odd Erling Lange, tlf. 404 49 929, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 – leder i løypeutvalget

Roar Nyberget, tlf. 907 67 496, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Morten Rogstad, tlf. 932 51 245, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Øystein Aamodt, tlf. 951 50 813, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Geir Kværneng, tlf. 934 25 903

Ha oppsyn med bryggene:

Holde orden ved gapahuken:

Arne Mæhle, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ha oppsyn med bruer og klopper:

Rydde lekeplassen:

Lene Engebretsen Bakken, tlf. 996 09 147

Tron Elstad, tlf. 413 26 687, mailadresse:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Marit Østmoe Andersen, har seter på vollen (Egga) – har ikke tlf. eller mailadresse

Ha oppsyn med oppslagstavlene:

Utbedre Lauvåsvatnet:

Dag Woldmo, tlf. 959 88 406, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Erik Ingjerd, tlf. 959 65 911, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åge Møllerbakken, tlf. 911 29 498, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

Det er 3 grupper hvor ingen har meldt seg. 

Oppsyn med bruer og klopperer å sette brua innerst på C-feltet på plass igjen, den er som regel ute av stilling hver vår. Vi er spent på om den nye kloppen i stien opp til Vinjestøtta tåler vårløsninga – det blir denne gruppa si oppgave å sjekke det, ordne opp eller melde fra til styret dersom det er omfattende skader.

Det samme gjelder bryggene og oppslagstavler. Ser bl.a. at oppslagstavla/skiltet inn mot Kollen (B-feltet) begynner å stå litt på skjeve. Dessuten rydde på tavlene hvis det som står der er helt utgått på dato. Ikke så mye hver enkelt sak, men som blir mye dersom summen av dette legges på styret.

Vårbrev 2018

Skrevet av Berit Christensen

                                   VÅRBREV 2018

Det våres, men det tar nok litt tid før vinteren forlater Lauvåsen. Fremdeles er det utrolig mye snø igjen. Det har vært en fantastisk vinter for alle som er glad i å gå på ski. Sist helg var ideell for skareturer innover fjellet, hard skare med noen cm mjuk styresnø på toppen.

Tidligere i vinter har løypene vært kjempefine, samarbeidet og etablering av felles ansvar for løypekjøring med Vinjevegen Vel fungerer veldig bra. Det er Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA som har ansvar for både løypemaskin og sporsetting med skuter og derfra lønnes Stor-Elvdal Røde Kors for kjøring av våre interne løyper. 67 hytteeiere har bidratt med frivillig løypeavgift i år - stor takk til disse. Dette er 3 hytter mer enn i fjor – skulle så gjerne sett at flere så verdien av å få oppkjørte løyper i området. Vi balanserer akkurat med tanke på å kunne opprettholde det samme løypenettet som finnes i dag. Nesten hele Lauvåsen sitt bidrag inn til Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA går til å betale Røde Kors og lite til drift av løypemaskina og til avsetting av midler til nytt utstyr. Stor-Elvdal Røde Kors hadde nesten 100 timer på skuteren for å kjøre løypene internt i Lauvåsen i år. Løypemaskina kjører hovedtraseen – runden om Helaksetra. 

Det er enda ikke for sent å betale – herved oppfordres de som ikke har betalt inn i år til å betale 

kr 900 til kontonummer: 1822 57 57565. 

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Strøm:

Eidsiva ønsker at hytteeiere i Lauvåsen skal ha enkontaktperson som de kan bruke, og som hytteeiere kan kontakte hvis de har spørsmål underveis. Denne personen blir bindeledd mellom Eidsiva og hytteeierne. Styret har ingen annen fullmakt enn å kvalitetssikre prosessen, og har derfor spurt en person som ikke har noen relasjon til styret. Det er også hytteeiere som ikke er medlem av hytteeierforeningen.

Guri-Anette Kjelgum, ny hytteeier i Kletten, har sagt seg villig til å være denne kontaktpersonen.

Guri-Anette har mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det er fremdeles ikke noe nytt å melde om, annet at Eidsiva jobber med å beregne kostnader knyttet til framføringen av strøm.

Dugnadgrupper:

I stedet for å gjennomføre dugnad en bestemt dato foreslo styret på årsmøtet at dugnad 2018 organiseres gjennom ulike dugnadsgrupper som gis ansvar for bestemte oppgaver, og at medlemmer i hytteforeningen melder seg på den dugnadsgruppa som passer den enkelte. Se eget notat vedlagt denne utsending.  

Fra Styret

Referat fra årsmøtet 2018

Skrevet av Berit Christensen

      REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 31. mars 2018 kl. 10.00.

Det var 39 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

 

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.  

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2017

Berit Christensen leste årsberetningen.

Det ble gjort to korrigeringer i årsberetningen.  Den ene under overskriften Møtevirksomhet:  Her stod det at det ble avholdt møte med Lauvåsen Fritidsområde i 2017.  Dette møtet var i 2016, og fremgikk av årsberetningen for 2016.

Den andre korrigeringen var under overskriften Facebook: Her var det oppgitt feil adresse til facebooksiden.  Rett adresse er Lauvåsen fritidsområde og fjellene rundt.

Årsberetningen ble for øvrig godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2017.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent  

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 300,-..

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

                                          

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2018.

Budsjett for 2018 ble godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Britt Weium og Einar Andenæs la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:                          Berit Christensen        valgt for 1 år (gjenvalg)                       

Sekretær:                     Stein Berg                   valgt for 2 år (ny)

Kasserer:                     Ove Sætereng              ikke på valg

Styremedlem:              Henning Larsen           ikke på valg                 

Styremedlem:              Øystein Aamodt          valgt for 2 år (gjenvalg)

Varamedlem:  Jan-Petter Bergskaug  valgt for 1 år (ny)

Varamedlem:  Hans Martin Torget    valgt for 1 år  (ny)

Revisor:                       Einar Widerøe,            valgt for 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:                 Einar Andenæs            ikke på valg

Conrad Halvorsern      valgt for 2 år

                     

Påskeskirenn 2019:     Per Kjelland m/familie. 

Innkomne saker:

Organisering av dugnad

I stedet for å gjennomføre dugnad en bestemt dato foreslo styret at dugnad 2018 organiseres gjennom ulike dugnadsgrupper som gis ansvar for bestemte oppgaver, og at medlemmer i hytteforeningen melder seg på den dugnadsgruppa som passer den enkelte.  

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag.

Orienteringssak

Framføring av strøm til Lauvåsen

Det ble vist til utsendt informasjon fra styret vedrørende status i arbeidet med framføring av strøm til Lauvåsen.  Eidsiva arbeider med ny trase for framføring av strøm samt nytt tilbud.  

Årsberetning 2017

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning for driftsåret 2017

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 15. april 2017.

Styret i 2017:

Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Varamedlem: Varamedlem:

Revisor: Valgkomite:

Påskeskirenn 2018: ingen

Møtevirksomhet:

Berit Christensen Dag Woldmo Ove Sætereng Henning Larsen Øystein Aamodt

Stein Berg Laila Norstad

Einar Widerøe

Britt Weium Einar Andenæs

valgt for 1 år (gjenvalg) ikke på valg

valgt for 2 år (gjenvalg) valgt for 2 år (gjenvalg)

ikke på valg

valgt for 1 år (gjenvalg) valgt for 1 år (gjenvalg)

ikke på valg

valgt for 2 år (gjenvalg) valgt for 2 år (ny)

 • 2 styremøter og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom

 • Berit Christensen deltok som observatør på årsmøtet i Vinjevegen BA

 • Lauvåsen Fritidsområde i forbindelse med nye rutiner for innkreving av serviceavgift

 • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøte og 2 styremøter i

  Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA

  Foreningskontingent:

  176 hytter har betalt foreningskontingent.

  Løypekjøring:

  Vinteren bø på problemer i forhold til løypekjøring, vinteren var veldig snøfattig. Karl Birger Solhaug har kjørt sin siste sesong som trofast løypekjører i Lauvåsen etter 20 sesonger på skuteren. Samarbeidet med Vinjevegen Vel om løypekjøring i området fungerer. Løypemaskina kjører en hovedtrasè. De andre løypene i Lauvåsen kjøres av skuter med sporsetter bak. Lauvåsen har 2 representanter i styret der, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. I 2017 betalte 64 hytteeiere frivillig løypeavgift.

  Hytteeierforening på nett:

  Vi har egen fane på www.vinjevegen.info
  På www.vinjevegn.info er informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt. Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa til Vinjevegen Vel - Vinjevegen

Dugnad:

I 2017 ble det gjennomført en dugnad – 17.juni. Ingen utover styret og løypelagsmedlemmer møtte opp. I løpet av dugnaden ble ny bru ble bygget over Søndre Bjøråa på stien mellom P-plassen innerst på Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta. Det ble merket løypetraseer og bygget klopp over bekk på myra nedenfor Kollen (B-feltet). Grillbua fikk strøk nr. 2 med beis og trapp i front. Brygga nord i Lauvåsvatnet ble reparert.

Skiltet inn til Hemåsen ble reparert senere på sommeren av hytteeier i Hemåsen. Det har også blitt merket stier opp til Veslekletten og satt opp 2 benker ved badedammen.

Framføring av strøm til Lauvåsen:

Etter mye rot på lister fra Eidsiva ble det vedtatt på årsmøtet at styret i hytteeierforeningen fikk fullmakt til å kvalitetssikre prosessen slik at beslutning om strøm/Ikke strøm skulle ble tatt på riktig grunnlag. Det har vært utrolig mye rot med adresser og registrering av interesserte og av den grunn mye arbeid med dette. Pr. 31. 12. 2017 er ingen ting avgjort. Antall hytter som er interessert i strøm er nær det antall Eidsiva har satt som grense. Ny saksbehandler fra Eidsiva settes på saken.

Uvær i fjellet!

Skrevet av Joar Hagen

YR spår uvær i fjellet i morgen og dersom dette slår til, ber vi om forståelse for at det ikke blir nykjørte løyper i morgen. Svein Erik sjekker været i morgen tidlig. Se Skisporet.no