Vinjevegen

Gjenvinningsstasjonen på Koppang ligger rett bak Midt-Østerdal Landbrukssenter
på Sundfloen industriområde (tlf 62 46 32 08)
Den er åpent hver onsdag kl 1200 – 1900.

Sør for Spar Koppang ligger et returpunkt der du kan levere sortert avfall som

    Kartong
    Bølgepapp
    Glass- og metallemballasje

 
www.fias.no

Tømme bio-doen

Siden vårt område ligger i høyeste laget for å få til en god formuldningsprosess for biologiske toaletter er det etablert en tømmeordning av doer. Harry Grøndalen
utfører den jobben for en rimelig penge. Han tømmer en gang pr. år. Ring Harry tel: 62460968 mob. 90760338 og meld fra om du ønsker jobben gjort. (Husk å oppgi hyttenummer.) Selv gammeldasser tømmer han.
    

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.