Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Vårbrev 2018

Skrevet av Berit Christensen

                                   VÅRBREV 2018

Det våres, men det tar nok litt tid før vinteren forlater Lauvåsen. Fremdeles er det utrolig mye snø igjen. Det har vært en fantastisk vinter for alle som er glad i å gå på ski. Sist helg var ideell for skareturer innover fjellet, hard skare med noen cm mjuk styresnø på toppen.

Tidligere i vinter har løypene vært kjempefine, samarbeidet og etablering av felles ansvar for løypekjøring med Vinjevegen Vel fungerer veldig bra. Det er Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA som har ansvar for både løypemaskin og sporsetting med skuter og derfra lønnes Stor-Elvdal Røde Kors for kjøring av våre interne løyper. 67 hytteeiere har bidratt med frivillig løypeavgift i år - stor takk til disse. Dette er 3 hytter mer enn i fjor – skulle så gjerne sett at flere så verdien av å få oppkjørte løyper i området. Vi balanserer akkurat med tanke på å kunne opprettholde det samme løypenettet som finnes i dag. Nesten hele Lauvåsen sitt bidrag inn til Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA går til å betale Røde Kors og lite til drift av løypemaskina og til avsetting av midler til nytt utstyr. Stor-Elvdal Røde Kors hadde nesten 100 timer på skuteren for å kjøre løypene internt i Lauvåsen i år. Løypemaskina kjører hovedtraseen – runden om Helaksetra. 

Det er enda ikke for sent å betale – herved oppfordres de som ikke har betalt inn i år til å betale 

kr 900 til kontonummer: 1822 57 57565. 

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Strøm:

Eidsiva ønsker at hytteeiere i Lauvåsen skal ha enkontaktperson som de kan bruke, og som hytteeiere kan kontakte hvis de har spørsmål underveis. Denne personen blir bindeledd mellom Eidsiva og hytteeierne. Styret har ingen annen fullmakt enn å kvalitetssikre prosessen, og har derfor spurt en person som ikke har noen relasjon til styret. Det er også hytteeiere som ikke er medlem av hytteeierforeningen.

Guri-Anette Kjelgum, ny hytteeier i Kletten, har sagt seg villig til å være denne kontaktpersonen.

Guri-Anette har mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det er fremdeles ikke noe nytt å melde om, annet at Eidsiva jobber med å beregne kostnader knyttet til framføringen av strøm.

Dugnadgrupper:

I stedet for å gjennomføre dugnad en bestemt dato foreslo styret på årsmøtet at dugnad 2018 organiseres gjennom ulike dugnadsgrupper som gis ansvar for bestemte oppgaver, og at medlemmer i hytteforeningen melder seg på den dugnadsgruppa som passer den enkelte. Se eget notat vedlagt denne utsending.  

Fra Styret

Referat fra årsmøtet 2018

Skrevet av Berit Christensen

      REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 31. mars 2018 kl. 10.00.

Det var 39 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

 

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.  

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2017

Berit Christensen leste årsberetningen.

Det ble gjort to korrigeringer i årsberetningen.  Den ene under overskriften Møtevirksomhet:  Her stod det at det ble avholdt møte med Lauvåsen Fritidsområde i 2017.  Dette møtet var i 2016, og fremgikk av årsberetningen for 2016.

Den andre korrigeringen var under overskriften Facebook: Her var det oppgitt feil adresse til facebooksiden.  Rett adresse er Lauvåsen fritidsområde og fjellene rundt.

Årsberetningen ble for øvrig godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2017.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent  

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 300,-..

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

                                          

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2018.

Budsjett for 2018 ble godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Britt Weium og Einar Andenæs la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:                          Berit Christensen        valgt for 1 år (gjenvalg)                       

Sekretær:                     Stein Berg                   valgt for 2 år (ny)

Kasserer:                     Ove Sætereng              ikke på valg

Styremedlem:              Henning Larsen           ikke på valg                 

Styremedlem:              Øystein Aamodt          valgt for 2 år (gjenvalg)

Varamedlem:  Jan-Petter Bergskaug  valgt for 1 år (ny)

Varamedlem:  Hans Martin Torget    valgt for 1 år  (ny)

Revisor:                       Einar Widerøe,            valgt for 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:                 Einar Andenæs            ikke på valg

Conrad Halvorsern      valgt for 2 år

                     

Påskeskirenn 2019:     Per Kjelland m/familie. 

Innkomne saker:

Organisering av dugnad

I stedet for å gjennomføre dugnad en bestemt dato foreslo styret at dugnad 2018 organiseres gjennom ulike dugnadsgrupper som gis ansvar for bestemte oppgaver, og at medlemmer i hytteforeningen melder seg på den dugnadsgruppa som passer den enkelte.  

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag.

Orienteringssak

Framføring av strøm til Lauvåsen

Det ble vist til utsendt informasjon fra styret vedrørende status i arbeidet med framføring av strøm til Lauvåsen.  Eidsiva arbeider med ny trase for framføring av strøm samt nytt tilbud.  

Årsberetning 2017

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning for driftsåret 2017

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 15. april 2017.

Styret i 2017:

Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Varamedlem: Varamedlem:

Revisor: Valgkomite:

Påskeskirenn 2018: ingen

Møtevirksomhet:

Berit Christensen Dag Woldmo Ove Sætereng Henning Larsen Øystein Aamodt

Stein Berg Laila Norstad

Einar Widerøe

Britt Weium Einar Andenæs

valgt for 1 år (gjenvalg) ikke på valg

valgt for 2 år (gjenvalg) valgt for 2 år (gjenvalg)

ikke på valg

valgt for 1 år (gjenvalg) valgt for 1 år (gjenvalg)

ikke på valg

valgt for 2 år (gjenvalg) valgt for 2 år (ny)

 • 2 styremøter og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom

 • Berit Christensen deltok som observatør på årsmøtet i Vinjevegen BA

 • Lauvåsen Fritidsområde i forbindelse med nye rutiner for innkreving av serviceavgift

 • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøte og 2 styremøter i

  Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA

  Foreningskontingent:

  176 hytter har betalt foreningskontingent.

  Løypekjøring:

  Vinteren bø på problemer i forhold til løypekjøring, vinteren var veldig snøfattig. Karl Birger Solhaug har kjørt sin siste sesong som trofast løypekjører i Lauvåsen etter 20 sesonger på skuteren. Samarbeidet med Vinjevegen Vel om løypekjøring i området fungerer. Løypemaskina kjører en hovedtrasè. De andre løypene i Lauvåsen kjøres av skuter med sporsetter bak. Lauvåsen har 2 representanter i styret der, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. I 2017 betalte 64 hytteeiere frivillig løypeavgift.

  Hytteeierforening på nett:

  Vi har egen fane på www.vinjevegen.info
  På www.vinjevegn.info er informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt. Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa til Vinjevegen Vel - Vinjevegen

Dugnad:

I 2017 ble det gjennomført en dugnad – 17.juni. Ingen utover styret og løypelagsmedlemmer møtte opp. I løpet av dugnaden ble ny bru ble bygget over Søndre Bjøråa på stien mellom P-plassen innerst på Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta. Det ble merket løypetraseer og bygget klopp over bekk på myra nedenfor Kollen (B-feltet). Grillbua fikk strøk nr. 2 med beis og trapp i front. Brygga nord i Lauvåsvatnet ble reparert.

Skiltet inn til Hemåsen ble reparert senere på sommeren av hytteeier i Hemåsen. Det har også blitt merket stier opp til Veslekletten og satt opp 2 benker ved badedammen.

Framføring av strøm til Lauvåsen:

Etter mye rot på lister fra Eidsiva ble det vedtatt på årsmøtet at styret i hytteeierforeningen fikk fullmakt til å kvalitetssikre prosessen slik at beslutning om strøm/Ikke strøm skulle ble tatt på riktig grunnlag. Det har vært utrolig mye rot med adresser og registrering av interesserte og av den grunn mye arbeid med dette. Pr. 31. 12. 2017 er ingen ting avgjort. Antall hytter som er interessert i strøm er nær det antall Eidsiva har satt som grense. Ny saksbehandler fra Eidsiva settes på saken.

Høstbrev fra styret i Lauvåsen hytteeierforening- 2017

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2017

Årets høstbrev blir skrevet fra kjøkkenbordet på hytta i Lauvåsen, det er fredag i høstferien, og ute er det virkelig høst.

I dag har noen fra løypeutvalget vært ute og ryddet og merket det siste av skiløypene. Etter to vintre med lite snø håper vi på en vinter med mye snø og flotte forhold for kjøring av skiløyper slik at vi får full uttelling på at løypemaskina kjører løypene.

Kalle Solhaug har gitt seg som løypekjører etter mange, mange år som dyktig og trofast bidragsyter til gode skiløyper for folket i Lauvåsen. Kommende vinter har Stor-Elvdal Røde Kors tatt på seg å kjøre alt av skuterløyper for oss, løypemaskina kjører hovedtrasèen. For de som ikke har kjøpt seg andel i løypemaskina eller for nye hytteeiere så er det fremdeles mulig å kjøpe andelsbrev, kr. 3000 overføres til kontoen til Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA, kontonummer 1822 57 57565 – merk innbetaling med navn og Lauvåsen.

Anmodning om frivillig løypebidrag kommer rett over nyttår.

Dugnad ble gjennomført den 17. juni 2017. Frammøte var heller dårlig – ingen utenom medlemmer av styret og løypeutvalget møtte. Allikevel ble det gjort mye:

 • Bygging av ny bru på stien mellom Hemåsen (A-feltet) og Vinje-støtta
 • Bygging klopp over bekk på myra ved Kollen (B-feltet)
 • Beising av grillbua ved Lauvåsvannet
 • Merking av skiløyper

Vi har stor forståelse for at mange ikke kan delta på oppsatt dato, det er imidlertid mange oppgaver som kan utføres ellers i året – ønsker dere å bidra så er det bare å ta kontakt.

I løpet av sommeren ble det gjort flere gode bidrag for fellesskapet:

 • Mer rydding/merking av skiløyper
 • Satt på plass brua over Bjøråa ved enden av Kletten (C-feltet)
 • Oppretting av fiskebrygga på nordenden av Lauvåsvatnet
 • Oppsetting av nedblåst skilt inn til Hemåsen
 • 2 nye benker ved badedammen på setra
 • Merking av flere stier bl.a. opp til Veslekletten
 • Trapp på grillbua

Stor takk til alle som har bidratt.

Apropos grillbua – vi ønsker å gi den plassen et navn – gode forslag kan sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Strøm:

Det mangler pr. dato 8-10 hytter for at Eidsiva prioriterer strømutbygging til Lauvåsen.

Som mange har erfart så har det vært mye rot på listene til Eidsiva – både på utsending av brev og i registrering av påmeldte. Det var ikke noe bedre ved andre gangs registrering enn ved den første. Hytteeierforeningen vil etter hvert bli innkalt til et møte, Eidsiva hadde ikke tid til et slikt møte i høst. Signalene fra Eidsiva er at Lauvåsen ikke står på framdriftsplanen til Eidsiva med det første. For at hytteeierforeningen skal ha med seg riktig informasjon til dette møtet Eidsiva så er det viktig at evt. nye hytteeiere som ikke har registrert seg som interessert eller evt. andre som fremdeles ikke har registrert seg som interessert i tillegg til å melde til Eidsiva også sender en mail

til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ringer 95729118 (Berit) om dette.

Styret har bedt Eidsiva sende en tilbakemelding til de som har meldt seg på strøm om status i prosjektet.

Parafinutkjøring:

I dag har Grøtting kjørt ut parafin antagelig for siste gang til Lauvåsen, på grunn av vedtak om framtidig forbud om bruk av fossilt brennstoff i tettbygd strøk så gir de seg med parafin.  Esso og Circle K kjører ut parafin så lenge det er igjen parafin på lageret på Sjursøya – etter det sier de at det er slutt.  Det har vært lettvint å få dette levert på ”døra”, men den tid er nok over.

Kontingent 2017:

Pr. 1. september har 121 hytter betalt kontingent i hytteeierforeningen for 2017. Dere som ikke har betalt vil få purring, kontingenten er på kr 300. Dersom kontingent ikke betales, så vil de som ikke har betalt, ikke lenger motta informasjon osv. fra Lauvåsen hytteeierforening.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter:

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Påskeskirenn:

Minner bare om at vi fremdeles ikke har noen arrangør til påskeskirennet 2018 – har dere lyst så meld i fra.

Vinteren nærmer seg – det er bare å begynne å glede seg til fine skiturer, lange blåtimer og gode stunder på hytta. Lauvåsen er virkelig et godt sted å være!

Fra Styret

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin 2017

Skrevet av Berit Christensen
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VINJEVEGEN/LAUVÅSEN LØYPEMASKIN SA, 2017 Årsmøte ble avholdt på Tryvangplassen lørdag 20. mai 2017 kl. 16.00. ÅRSMØTESAKER: Åpning Leder av Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin, Joar Hagen ønsket velkommen. Innkallingen, 8 stemmeberettigede og saksliste ble godkjent. Styremedlem Odd_Erling Lange ble valgt til møteleder. Styremedlem Berit Christensen ble valgt til referent. Tom Sollien og Jan Østengen ble valgt til å skrive under protokollen Årsberetning 2016/2017 Odd-Erling Lange leste hovedpunktene i årsberetningen og konklusjonen i sin helhet. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Årsberetningen var sendt ut sammen med årsmøteinnkallingen. Regnskap/balanse Odd-Erling Lange gjennomgikk regnskap for 2016. Regnskapet ble godkjent uten merknader. Budsjett 2017 Budsjett for 2017 ble vedtatt. Innkomne forslag: Fra Styret: Avvikende regnskapsår – sesongbasert fra 1/6 til 1/6 Som følge av dette endres vedtekten i §7 – Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av september. Begge forslag ble vedtatt og akseptert av årsmøtet. Valg Styret: Leder: Joar Hagen ikke på valg Sekretær: Jan Dybdahl ikke på valg Styremedlem: Odd- Erling Lange valgt for 2 år Styremedlem: Berit Christensen ikke på valg Styremedlem: Håkon Akre valgt for 2 år Varamedlem: Roar Nyberget valgt for 2 år Arne Løkås valgt for 2 år Sigmund Westad valgt for 2 år Valgkomite: Konrad Halvorsen valgt for 2 år Svein Arnesen valgt for 2 år Odd Steinar Pedersen ikke på valg Avslutning: Leder Joar Hagen takket for frammøte, takket dyktige løypekjørere, ga ros til sittende styre og takket Ingunn og Tom Sollien for utmerket bålkaffe og kake til kaffen. Møte avsluttet kl. 17