Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Årsmøte i Løypemaskina

Skrevet av Joar Hagen

Minner om årsmøtet i Løypemaskina lørdag den 20.mai kl.16.00 på Tryvangplassen.

I henhold til vedtektene er årsmøtepapirene utsendt, og vi ber om at disse tas med på møtet.

Vi håper på større oppslutning i år enn i fjor da det var et ufyselig vær.

Ta med stol! Tom har svartkjelen klar på bålet

 

Vårbrev

Skrevet av Berit Christensen

        

                                            VÅRBREV 2017

Påskeskirenn 2018

Påsken er over – en påske uten de aller beste snø- eller værforhold, men trivelig er det i Lauvåsen uansett.

Det har vært avholdt årsmøte og påskeskirenn. På påskeskirennet deltok 36 hytter på et flott arrangement – godt planlagt og arrangert av familien Solheim.

Vi har et problem mot neste påske. Valgkomiteen har ikke klart å finne noen arrangører til neste års skirenn – det blir trist uten det tradisjonelle påskeskirennet. Det er mange både små og store som gleder seg til å gå rennet og å få medalje.

Skulle det være noen som ikke har blitt forespurt og som vil bidra til at tradisjonen videreføres, eller som har ombestemt seg etter å tenkt seg om,  - send en mail eller ring Berit på mobilnummer

957 29118.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Strøm:

Eidsvia Nett AS sendte ut et brev til alle hytteeiere i Lauvåsen rett før påske.

Det ble sendt ut brev i mai 2016, det har vist seg at det har vært en del feil i adresselistene og i registrering av svar. Eidsiva velger derfor å sende ut en ny runde med brev. For at det skal bli strøm må minimum 100 hytter i Lauvåsen melde seg. Ved forrige registrering ble det registrert 73 hytter, det var antakeligvis endel fler fordi listene til Eidsiva var mangelfulle. Dersom det er noen som ikke har fått brev fra Eidsiva rett før påske og som ønsker informasjonen som er gitt ut så ta kontakt med Jan Olav Grønvold i Eidsiva Nett AS, han har mobiltelefonnummer 95981393.

Dugnad:

Det blir dugnad den 17. juni 2017. Frammøte ved lekeplassen kl. 10.

Oppgaver blir bl.a.:

  • Bygging av ny klopp på stien mellom Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta
  • Beising av grillbua ved Lauvåsvannet
  • Merking av skiløyper
  • Skilt inn til Hemåsen

Etter dugnad blir det grilling – hver og en tar med mat, drikke og evt. stol.

Vi håper på at mange kan bidra,  at det blir godt sommervær og at junikvelden blir så mild og lys som bare junikvelder kan være i Lauvåsen.

Frivillig løypebidrag:

Årets vinter har vært en utfordring med tanke på gode skiløyper, sesongen ble altfor kort. Det var lite snø, åpne bekker og lite frost i myrene.

64 hytter har betalt frivillig løypeavgift for 2017. Det er noen fler enn i fjor.

Stor takk til de som har bidratt. Vi satser på en lang, god og snørik vinter til neste år.

Fra Styret

Årsmøtereferat fra 15. april 2017

Skrevet av Berit Christensen

      REFERAT FRA ÅRSMØTE 2017

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 15. april 2017 kl. 10.00.

Det var 33 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent. 

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2016

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2016.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent 

Styret foreslår at kontingenten blir endret til kr 300 pr. år

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2017.

Budsjett for 2017 ble for øvrig godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Britt Weium og Ola Petter Borg la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:             Berit Christensen         valgt for 1 år (gjenvalg)                      

Sekretær:        Dag Woldmo               ikke på valg

Kasserer:        Ove Sætereng              valgt for 2 år (gjenvalg)

Styremedlem: Henning Larsen           valgt for 2 år (gjenvalg)                       

Styremedlem: Øystein Aamodt           ikke på valg

Varamedlem:  Stein Berg                   valgt for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem:  Laila Norstad              valgt for 1 år  (gjenvalg)

Revisor:          Einar Widerøe,             Ikke på valg

Valgkomite:   Britt Weium                  valgt for 2 år (gjenvalg)

Einar Andenæs                        valgt for 2 år

                    

Påskeskirenn: Det forelå ikke forslag på ny arrangør av påskeskirennet.  Valgkomiteen fikk fullmakt til å arbeide videre med å finne ny arrangør.

Innkomne saker:

 

Framføring av strøm til Lauvåsen

Styret i Lauvåsen hytteeierforening gis fullmakt til å kvalitetssikre prosessen med evt. framføring av strøm til Lauvåsen – her også inkludert det estetiske med bl.a. luftspenn og graving.

Dette anses som viktig både for de som ønsker strøm, og de som ikke ønsker dette.

Det ble videre orientert om at Eidsiva Energi i disse dager på ny vil kartlegge interessen for framføring av strøm til Lauvåsen.  Dette fordi fjorårets kartlegging ikke ble fullstendig.  Ny frist vil være 1.6.17.  Ny saksbehandler for prosjektet hos Eidsiva er Torbjørn Barlund, mobilnummer 95981903.

Orienteringer:

Dugnad 2017

Det vil bli gjennomført dugnad på Lauvåsen lørdag 17.6.2017.  Oppgaver som må gjennomføres er bl.a.:

  • Bygging av ny klopp på stien mellom Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta
  • Beising av grillbua ved Lauvåsvannet
  • Merking av skiløyper

Opparbeidelse av sti til grillbua

Det er sendt søknad til Stor-Elvdal kommune om opparbeidelse av sti fra vegen over Lauvåsvannet og fra setervangen og til grillbua.

Overtakelse av løa på setervangen

Det er ikke blitt noen avklaring om hytteeierforeningen kan overta løa ved lekeplassen på setervangen ennå.  Det arbeides videre med denne saken.

Møtet hevet ca kl 10.50.

Tilskudd fra kommunen

Skrevet av Joar Hagen

I dag fikk jeg en gladmelding fra Stor-Elvdal kommune. Til tross for store nedskjæringer på kulturbudsjettet for 2017, fikk Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin tildelt kr. 22500,- i økonomisk støtte til løypekjøring! Håper at alle sender en varm takk til administrasjonen og politikere!

Påskeskirenn i Lauvåsen

Skrevet av Berit Christensen

Påskeskirenn på Setra 2017

Tid: Lørdag 15. April etter årsmøte.

Start:  ca. klokken 11.15 – 11.45

(For å unngå for mye venting på de som går først vil det ikke bli start etter kl. 11.45)

Betaling: Kr. 100,- pr. familie

Rebusløp med spørsmål for både store og små

Medaljer til alle barna

Det vil bli bålbrenning, kaffekoking og servering av saft og kjeks

Velkommen til store og små

Arrangert i år av Familien Solheim C87