Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Høstbrev fra styret i Lauvåsen hytteeierforening- 2017

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2017

Årets høstbrev blir skrevet fra kjøkkenbordet på hytta i Lauvåsen, det er fredag i høstferien, og ute er det virkelig høst.

I dag har noen fra løypeutvalget vært ute og ryddet og merket det siste av skiløypene. Etter to vintre med lite snø håper vi på en vinter med mye snø og flotte forhold for kjøring av skiløyper slik at vi får full uttelling på at løypemaskina kjører løypene.

Kalle Solhaug har gitt seg som løypekjører etter mange, mange år som dyktig og trofast bidragsyter til gode skiløyper for folket i Lauvåsen. Kommende vinter har Stor-Elvdal Røde Kors tatt på seg å kjøre alt av skuterløyper for oss, løypemaskina kjører hovedtrasèen. For de som ikke har kjøpt seg andel i løypemaskina eller for nye hytteeiere så er det fremdeles mulig å kjøpe andelsbrev, kr. 3000 overføres til kontoen til Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA, kontonummer 1822 57 57565 – merk innbetaling med navn og Lauvåsen.

Anmodning om frivillig løypebidrag kommer rett over nyttår.

Dugnad ble gjennomført den 17. juni 2017. Frammøte var heller dårlig – ingen utenom medlemmer av styret og løypeutvalget møtte. Allikevel ble det gjort mye:

 • Bygging av ny bru på stien mellom Hemåsen (A-feltet) og Vinje-støtta
 • Bygging klopp over bekk på myra ved Kollen (B-feltet)
 • Beising av grillbua ved Lauvåsvannet
 • Merking av skiløyper

Vi har stor forståelse for at mange ikke kan delta på oppsatt dato, det er imidlertid mange oppgaver som kan utføres ellers i året – ønsker dere å bidra så er det bare å ta kontakt.

I løpet av sommeren ble det gjort flere gode bidrag for fellesskapet:

 • Mer rydding/merking av skiløyper
 • Satt på plass brua over Bjøråa ved enden av Kletten (C-feltet)
 • Oppretting av fiskebrygga på nordenden av Lauvåsvatnet
 • Oppsetting av nedblåst skilt inn til Hemåsen
 • 2 nye benker ved badedammen på setra
 • Merking av flere stier bl.a. opp til Veslekletten
 • Trapp på grillbua

Stor takk til alle som har bidratt.

Apropos grillbua – vi ønsker å gi den plassen et navn – gode forslag kan sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Strøm:

Det mangler pr. dato 8-10 hytter for at Eidsiva prioriterer strømutbygging til Lauvåsen.

Som mange har erfart så har det vært mye rot på listene til Eidsiva – både på utsending av brev og i registrering av påmeldte. Det var ikke noe bedre ved andre gangs registrering enn ved den første. Hytteeierforeningen vil etter hvert bli innkalt til et møte, Eidsiva hadde ikke tid til et slikt møte i høst. Signalene fra Eidsiva er at Lauvåsen ikke står på framdriftsplanen til Eidsiva med det første. For at hytteeierforeningen skal ha med seg riktig informasjon til dette møtet Eidsiva så er det viktig at evt. nye hytteeiere som ikke har registrert seg som interessert eller evt. andre som fremdeles ikke har registrert seg som interessert i tillegg til å melde til Eidsiva også sender en mail

til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ringer 95729118 (Berit) om dette.

Styret har bedt Eidsiva sende en tilbakemelding til de som har meldt seg på strøm om status i prosjektet.

Parafinutkjøring:

I dag har Grøtting kjørt ut parafin antagelig for siste gang til Lauvåsen, på grunn av vedtak om framtidig forbud om bruk av fossilt brennstoff i tettbygd strøk så gir de seg med parafin.  Esso og Circle K kjører ut parafin så lenge det er igjen parafin på lageret på Sjursøya – etter det sier de at det er slutt.  Det har vært lettvint å få dette levert på ”døra”, men den tid er nok over.

Kontingent 2017:

Pr. 1. september har 121 hytter betalt kontingent i hytteeierforeningen for 2017. Dere som ikke har betalt vil få purring, kontingenten er på kr 300. Dersom kontingent ikke betales, så vil de som ikke har betalt, ikke lenger motta informasjon osv. fra Lauvåsen hytteeierforening.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter:

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Påskeskirenn:

Minner bare om at vi fremdeles ikke har noen arrangør til påskeskirennet 2018 – har dere lyst så meld i fra.

Vinteren nærmer seg – det er bare å begynne å glede seg til fine skiturer, lange blåtimer og gode stunder på hytta. Lauvåsen er virkelig et godt sted å være!

Fra Styret

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin 2017

Skrevet av Berit Christensen
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VINJEVEGEN/LAUVÅSEN LØYPEMASKIN SA, 2017 Årsmøte ble avholdt på Tryvangplassen lørdag 20. mai 2017 kl. 16.00. ÅRSMØTESAKER: Åpning Leder av Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin, Joar Hagen ønsket velkommen. Innkallingen, 8 stemmeberettigede og saksliste ble godkjent. Styremedlem Odd_Erling Lange ble valgt til møteleder. Styremedlem Berit Christensen ble valgt til referent. Tom Sollien og Jan Østengen ble valgt til å skrive under protokollen Årsberetning 2016/2017 Odd-Erling Lange leste hovedpunktene i årsberetningen og konklusjonen i sin helhet. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Årsberetningen var sendt ut sammen med årsmøteinnkallingen. Regnskap/balanse Odd-Erling Lange gjennomgikk regnskap for 2016. Regnskapet ble godkjent uten merknader. Budsjett 2017 Budsjett for 2017 ble vedtatt. Innkomne forslag: Fra Styret: Avvikende regnskapsår – sesongbasert fra 1/6 til 1/6 Som følge av dette endres vedtekten i §7 – Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av september. Begge forslag ble vedtatt og akseptert av årsmøtet. Valg Styret: Leder: Joar Hagen ikke på valg Sekretær: Jan Dybdahl ikke på valg Styremedlem: Odd- Erling Lange valgt for 2 år Styremedlem: Berit Christensen ikke på valg Styremedlem: Håkon Akre valgt for 2 år Varamedlem: Roar Nyberget valgt for 2 år Arne Løkås valgt for 2 år Sigmund Westad valgt for 2 år Valgkomite: Konrad Halvorsen valgt for 2 år Svein Arnesen valgt for 2 år Odd Steinar Pedersen ikke på valg Avslutning: Leder Joar Hagen takket for frammøte, takket dyktige løypekjørere, ga ros til sittende styre og takket Ingunn og Tom Sollien for utmerket bålkaffe og kake til kaffen. Møte avsluttet kl. 17

Årsmøte i Løypemaskina

Skrevet av Joar Hagen

Minner om årsmøtet i Løypemaskina lørdag den 20.mai kl.16.00 på Tryvangplassen.

I henhold til vedtektene er årsmøtepapirene utsendt, og vi ber om at disse tas med på møtet.

Vi håper på større oppslutning i år enn i fjor da det var et ufyselig vær.

Ta med stol! Tom har svartkjelen klar på bålet

 

Vårbrev

Skrevet av Berit Christensen

        

                                            VÅRBREV 2017

Påskeskirenn 2018

Påsken er over – en påske uten de aller beste snø- eller værforhold, men trivelig er det i Lauvåsen uansett.

Det har vært avholdt årsmøte og påskeskirenn. På påskeskirennet deltok 36 hytter på et flott arrangement – godt planlagt og arrangert av familien Solheim.

Vi har et problem mot neste påske. Valgkomiteen har ikke klart å finne noen arrangører til neste års skirenn – det blir trist uten det tradisjonelle påskeskirennet. Det er mange både små og store som gleder seg til å gå rennet og å få medalje.

Skulle det være noen som ikke har blitt forespurt og som vil bidra til at tradisjonen videreføres, eller som har ombestemt seg etter å tenkt seg om,  - send en mail eller ring Berit på mobilnummer

957 29118.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Strøm:

Eidsvia Nett AS sendte ut et brev til alle hytteeiere i Lauvåsen rett før påske.

Det ble sendt ut brev i mai 2016, det har vist seg at det har vært en del feil i adresselistene og i registrering av svar. Eidsiva velger derfor å sende ut en ny runde med brev. For at det skal bli strøm må minimum 100 hytter i Lauvåsen melde seg. Ved forrige registrering ble det registrert 73 hytter, det var antakeligvis endel fler fordi listene til Eidsiva var mangelfulle. Dersom det er noen som ikke har fått brev fra Eidsiva rett før påske og som ønsker informasjonen som er gitt ut så ta kontakt med Jan Olav Grønvold i Eidsiva Nett AS, han har mobiltelefonnummer 95981393.

Dugnad:

Det blir dugnad den 17. juni 2017. Frammøte ved lekeplassen kl. 10.

Oppgaver blir bl.a.:

 • Bygging av ny klopp på stien mellom Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta
 • Beising av grillbua ved Lauvåsvannet
 • Merking av skiløyper
 • Skilt inn til Hemåsen

Etter dugnad blir det grilling – hver og en tar med mat, drikke og evt. stol.

Vi håper på at mange kan bidra,  at det blir godt sommervær og at junikvelden blir så mild og lys som bare junikvelder kan være i Lauvåsen.

Frivillig løypebidrag:

Årets vinter har vært en utfordring med tanke på gode skiløyper, sesongen ble altfor kort. Det var lite snø, åpne bekker og lite frost i myrene.

64 hytter har betalt frivillig løypeavgift for 2017. Det er noen fler enn i fjor.

Stor takk til de som har bidratt. Vi satser på en lang, god og snørik vinter til neste år.

Fra Styret