Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Påskeskirenn i Lauvåsen

Skrevet av Berit Christensen

Påskeskirenn på Setra 2017

Tid: Lørdag 15. April etter årsmøte.

Start:  ca. klokken 11.15 – 11.45

(For å unngå for mye venting på de som går først vil det ikke bli start etter kl. 11.45)

Betaling: Kr. 100,- pr. familie

Rebusløp med spørsmål for både store og små

Medaljer til alle barna

Det vil bli bålbrenning, kaffekoking og servering av saft og kjeks

Velkommen til store og små

Arrangert i år av Familien Solheim C87

Innmeldt sak til årsmøte 2017

Skrevet av Berit Christensen

Tilleggssak på årsmøtet fra Styret: 

Det finnes et vedtak fra årsmøtet i 2005 med følgende ordlyd: Forslag om å undersøke tilgang til strøm og vann. Dette har vært undersøkt tidligere hvor det da ikke var flertall for det. Styret mener at dette er fritidsområdets sak. Forslaget ble forkastet av årsmøtet.

Nåværende styret ønsker ikke at dette skal være hindre styret i å ha kontakt med Eidsiva  i forbindelse med Eidsiva sitt  initiativ til framføring av strøm til Lauvåsen i 2017 og ønsker at følgende tas opp på årsmøtet 2017:

Styret i Lauvåsen hytteeierforening gis fullmakt til å kvalitetssikre prosessen med evt. framføring av strøm til Lauvåsen – her også inkludert det estetiske med bl.a. luftspenn og graving. Dette anser vi som viktig både for de som ønsker strøm og ikke. 

Mvh. Styret v/Berit

Innkalling til årsmøte

Skrevet av Berit Christensen

        

Innkalling til årsmøte 2017

Medlemmer i Lauvåsen hytteeierforening innkalles til årsmøte på Bekkevangen på setra lørdag 15. april (påskeaften) 2017 kl. 10

Familieskirenn starter ca. kl. 12 – årsmøtet bør være ferdig i god tid før det.

DAGSORDEN:

Årsmøtepapirer sendes ut senest 3 uker før årsmøtet.

Godkjenning av innkalling

Åpning: Referent:  Årsmøtet velger

              Møteleder: Årsmøtet velger

Årsberetning:  Leses av Berit Christensen

Regnskap: Gjennomgås av kasserer Ove Sætereng

Fastsettelse av kontingent: Styret foreslår å heve kontingenten til kr. 300 ( kontingenten har vært på kr 200 siden 2004).

Budsjett 2017: Gjennomgås av kasserer Ove Sætereng

Valg:

Leder:     velges for ett år

Sekretær: Dag Woldmo – ikke på valg

Kasserer: velges for 2 år

Styremedlem: velges for to år

Styremedlem: Øystein Aamodt – ikke på valg

Varamedlem: velges for ett år

Varamedlem: velges for ett år

Revisor: Einar Widerøe – ikke på valg

Valgkomitè: 2 (helst 3) velges for 2 år

Påskeskirenn: arrangør for neste år

Innkomne saker: Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes:

                            Berit Christensen, Støavn. 10, 2408 Elverum eller på mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

                            Innen 26. mars 2017.

Saker som årsmøtet reiser vil normalt bli oversendt styret for realitetsbehandling.

Vel møtt!

For styret i Lauvåsen hytteeierforening

Berit Christensen, leder