Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Innmeldt sak til årsmøte 2017

Skrevet av Berit Christensen

Tilleggssak på årsmøtet fra Styret: 

Det finnes et vedtak fra årsmøtet i 2005 med følgende ordlyd: Forslag om å undersøke tilgang til strøm og vann. Dette har vært undersøkt tidligere hvor det da ikke var flertall for det. Styret mener at dette er fritidsområdets sak. Forslaget ble forkastet av årsmøtet.

Nåværende styret ønsker ikke at dette skal være hindre styret i å ha kontakt med Eidsiva  i forbindelse med Eidsiva sitt  initiativ til framføring av strøm til Lauvåsen i 2017 og ønsker at følgende tas opp på årsmøtet 2017:

Styret i Lauvåsen hytteeierforening gis fullmakt til å kvalitetssikre prosessen med evt. framføring av strøm til Lauvåsen – her også inkludert det estetiske med bl.a. luftspenn og graving. Dette anser vi som viktig både for de som ønsker strøm og ikke. 

Mvh. Styret v/Berit

Innkalling til årsmøte

Skrevet av Berit Christensen

        

Innkalling til årsmøte 2017

Medlemmer i Lauvåsen hytteeierforening innkalles til årsmøte på Bekkevangen på setra lørdag 15. april (påskeaften) 2017 kl. 10

Familieskirenn starter ca. kl. 12 – årsmøtet bør være ferdig i god tid før det.

DAGSORDEN:

Årsmøtepapirer sendes ut senest 3 uker før årsmøtet.

Godkjenning av innkalling

Åpning: Referent:  Årsmøtet velger

              Møteleder: Årsmøtet velger

Årsberetning:  Leses av Berit Christensen

Regnskap: Gjennomgås av kasserer Ove Sætereng

Fastsettelse av kontingent: Styret foreslår å heve kontingenten til kr. 300 ( kontingenten har vært på kr 200 siden 2004).

Budsjett 2017: Gjennomgås av kasserer Ove Sætereng

Valg:

Leder:     velges for ett år

Sekretær: Dag Woldmo – ikke på valg

Kasserer: velges for 2 år

Styremedlem: velges for to år

Styremedlem: Øystein Aamodt – ikke på valg

Varamedlem: velges for ett år

Varamedlem: velges for ett år

Revisor: Einar Widerøe – ikke på valg

Valgkomitè: 2 (helst 3) velges for 2 år

Påskeskirenn: arrangør for neste år

Innkomne saker: Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes:

                            Berit Christensen, Støavn. 10, 2408 Elverum eller på mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

                            Innen 26. mars 2017.

Saker som årsmøtet reiser vil normalt bli oversendt styret for realitetsbehandling.

Vel møtt!

For styret i Lauvåsen hytteeierforening

Berit Christensen, leder

Årsberetning 2016- Lauvåsen hytteeierforening

Skrevet av Berit Christensen

        

 Årsberetning for driftsåret 2016

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 26. mars 2016.

Styret i 2016:

Leder:                       Berit Christensen         valgt for 1 år (gjenvalg)                      

Sekretær:                  Dag Woldmo                valgt for 2 år (gjenvalg)

Kasserer:                  Ove Sætereng               ikke på valg

Styremedlem:           Henning Larsen           ikke på valg

Styremedlem:           Øystein Aamodt          valgt for 2 år (gjenvalg)

Varamedlem:            Stein Berg                   valgt for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem:            Laila Norstad              valgt for 1 år (gjenvalg)

Revisor:                    Einar Widerøe             valgt for 2 år (gjenvalg)

Valgkomite:   Britt Weium                  ikke på valg

Ola Petter Borg            ikke på valg

                    

Påskeskirenn 2017: Familien Solheim

Møtevirksomhet:

  • 2 styremøter og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom
  • Berit Christensen deltok som observatør på årsmøtet i Vinjevegen BA
  • Berit Christensen og Henning Larsen har hatt ett møte med Lauvåsen Fritidsområde i forbindelse med nye rutiner for innkreving av serviceavgift
  • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøte og 3 styremøter i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA

Foreningskontingent:

183 hytter har betalt foreningskontingent.

Løypekjøring:

I 2015 ble Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA stiftet. Dette er et samarbeid med Vinjevegen Vel om løypekjøring i området. Løypemaskina kjører en hovedtrasè. De andre løypene kjøres av skutere, i Lauvåsen er det Karl B. Solhaug og Stor-Elvdal Røde Kors som gjør dette i regi av Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA.

Lauvåsen har 2 representanter i styret der, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. Det må også settes av penger til investering av nytt utstyr.

Ca. 60 hytteeiere i Lauvåsen har kjøpt andeler i maskina for finansiering av denne. I 2016 betalte ca 60 hytteeiere frivillig løypeavgift.

Værstasjon:

Hytteierforening har vært med på å finansiere en værstasjon med web-kamera på Tryvang, den er tilgjengelig som en app ”Vinjevegen NÅ” eller en link som ligger på www.vinjevegen.info.

Hytteeierforening på nett:

Vi har egen fane på www.vinjevegen.info

www.vinjevegn.info er informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt.

Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa til Vinjevegen Vel - Vinjevegen

Dugnad:

I 2016 ble det gjennomført en dugnad – 3.september. 15 stykker møtte, 12 stykker var med på grilling. I løpet av dugnaden ble busk og kratt ved lekeplassen på setervollen fjernet, ny bru ble bygget over åa langs skiløypa fra A-feltet opp mot Vinjestøtta, det ble merket om en løypetrase og grillbua ble beiset. I løpet av høsten har flere bidratt med å ferdigstille grillbuprosjektet med beising og rydding.

Grillbua:

Gapahuken ved Lauvåsenvatnet er erstattet med ei grillbu. Denne ble mye brukt i høst.

Hytteierforeningen har mottatt kr 15 000 ( i 2015) i støtte fra Lauvåsen Fritidsområde til dette prosjektet.

Løe på setervollen:

Styret har sendt en forespørsel til Statskog om å få overta løa som står nederst på setervollen, rett nord for leke/badeplassen. Det har vært bytte av saksbehandler hos Statskog, og vi har ikke mottatt noe svar.

Elverum 13. Februar 2017

Berit Christensen                        Dag Woldmo                        Ove Sætereng

     Leder                                       Styremedlem                           Kasserer

             Øystein Aamodt                                     Henning Larsen

               Styremedlem                                           Styremedlem

Oljelekasje

Skrevet av Joar Hagen

Vi har dessverre fått oljelekasje på maskina, og dette gjør at det ikke blir nykjørte spor på Lauvåsen til helga. Håper at sporene er brukbare likevel. Det blir heller ikke kjørt spor på Vinjevegen til helga, bortsett fra Fjell-løypa. Svein Erik oppdaget oljelekasjen da han kom til garasjen for å kjøre Vinjeløypa til Lauvåsen. Beklager dette, men håper at maskina blir reparert  så fort som mulig.