Vinjevegen

Nå er alle funksjonene på værstasjonen i drift igjen etter å ha vært ute siden 21.juni. Dette beklager vi, og det jobbes nå med å finne løsninger slik at vi slipper lange avbrekk.

Harry Grøndalen har overlatt all tømming av septikktanker  på Vinjevegen og Lauvåsen til firmaet Miljøservice A/S,telef. 57874666 som igjen har leid inn Gudbrand Åsheim. Bestilling av tømming skjer direkte til Miljøservice. Husk å oppgi gårds-og bruksnummer på hytta. Det koster kr. 2000,- pluss mva pr. tømming

Årets Kaupanger Mart`n starter onsdag og varer til og med lørdag. Årets program er variert og inneholder noe for både store og små, så de som er på hytta bør, absolutt ta seg en tur på Koppang.

værstasjonen er dessverre fremdeles ute av drift bortsett fra kameraet. Dette beklager vi på det sterkeste.Årsaken er at den personen som kan restarte anlegget er på ferie! For framtida vil vi få tilgang til dette og ikke være avhengig av en fra leverandøren til å ordne dette når anlegget blir utkoblet.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.