Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Ny renovatør

Skrevet av Joar Hagen

Harry Grøndalen har overlatt all tømming av septikktanker  på Vinjevegen og Lauvåsen til firmaet Miljøservice A/S,telef. 57874666 som igjen har leid inn Gudbrand Åsheim. Bestilling av tømming skjer direkte til Miljøservice. Husk å oppgi gårds-og bruksnummer på hytta. Det koster kr. 2000,- pluss mva pr. tømming

Husk Kaupanger Mart`n til helga

Skrevet av Joar Hagen

Årets Kaupanger Mart`n starter onsdag og varer til og med lørdag. Årets program er variert og inneholder noe for både store og små, så de som er på hytta bør, absolutt ta seg en tur på Koppang.

Årsmøte i Lauvåsen Hytteeierforening

Skrevet av Berit Christensen

     REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 26. mars 2016 kl. 10.00.

Det var 46 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2016

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2015.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 200.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.