Vinjevegen

Årets Kaupanger Mart`n starter onsdag og varer til og med lørdag. Årets program er variert og inneholder noe for både store og små, så de som er på hytta bør, absolutt ta seg en tur på Koppang.

værstasjonen er dessverre fremdeles ute av drift bortsett fra kameraet. Dette beklager vi på det sterkeste.Årsaken er at den personen som kan restarte anlegget er på ferie! For framtida vil vi få tilgang til dette og ikke være avhengig av en fra leverandøren til å ordne dette når anlegget blir utkoblet.

YR spår smø og sterk vind lørdag så derfor blir det ikke løypekjøring i helga. Dette var planen, men været .....

Meldinger fra fjellet tyder på at det er skare over alt

     REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 26. mars 2016 kl. 10.00.

Det var 46 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2016

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2015.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 200.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Les mer: Årsmøte i Lauvåsen Hytteeierforening


Copyright © 2016. All Rights Reserved.