Vinjevegen

YR spår smø og sterk vind lørdag så derfor blir det ikke løypekjøring i helga. Dette var planen, men været .....

Meldinger fra fjellet tyder på at det er skare over alt

     REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 26. mars 2016 kl. 10.00.

Det var 46 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2016

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2015.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 200.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Les mer: Årsmøte i Lauvåsen Hytteeierforening

Påskeskirennet på Lauvåsen ble arrangert etter årsmøtet på påskeaften. Ca. 50 hytter deltok, det vil si at omtrent 200 skiløpere stilte til start. Stemningen var stor, quizen var artig og lærerrik. Årets vinnerhytte ble C58, familien Huse Håkonsen - gratulerer!

Stor takk til årets arrangører - familiene Støen og Engebretsen Bakken.

20161 061

 
Vinjevegen har ansvar for brøyting på Vinjevegen og vegen ned til Lauvåsen, gjennom setra og bort til bommen ved Bjørsjøvegen – det er dette vi betaler for ved bommen enten ved årskort eller enkeltturer.
Lauvåsen Fritidsområde har ansvar for brøyting av parkeringsplasser og interne hovedveier inn på hvert hyttefelt – det er bl.a. denne brøytinga vi betaler serviceavgift for til Lauvåsen Fritidsområde.
Brøyting av de private stikkvegene er det enten veglag eller enkeltpersoner som har inngått avtale med egen brøyter – informasjon om på denne brøytinga må gå via de private veglagene eller enkeltpersoner til brøyter det er inngått kontrakt med.
 
 
 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.