Vinjevegen

     REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 26. mars 2016 kl. 10.00.

Det var 46 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2016

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2015.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 200.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Les mer: Årsmøte i Lauvåsen Hytteeierforening

Påskeskirennet på Lauvåsen ble arrangert etter årsmøtet på påskeaften. Ca. 50 hytter deltok, det vil si at omtrent 200 skiløpere stilte til start. Stemningen var stor, quizen var artig og lærerrik. Årets vinnerhytte ble C58, familien Huse Håkonsen - gratulerer!

Stor takk til årets arrangører - familiene Støen og Engebretsen Bakken.

20161 061

 
Vinjevegen har ansvar for brøyting på Vinjevegen og vegen ned til Lauvåsen, gjennom setra og bort til bommen ved Bjørsjøvegen – det er dette vi betaler for ved bommen enten ved årskort eller enkeltturer.
Lauvåsen Fritidsområde har ansvar for brøyting av parkeringsplasser og interne hovedveier inn på hvert hyttefelt – det er bl.a. denne brøytinga vi betaler serviceavgift for til Lauvåsen Fritidsområde.
Brøyting av de private stikkvegene er det enten veglag eller enkeltpersoner som har inngått avtale med egen brøyter – informasjon om på denne brøytinga må gå via de private veglagene eller enkeltpersoner til brøyter det er inngått kontrakt med.
 
 
 
Takk til de 37 hyttene i Lauvåsen som så langt har betalt frivillig løypeavgift -
Jeg håper at de som har vært på hytta etterat snøforholdene gjorde det mulig å kjøre løyper, har hatt gode opplevelser med en nye ordningen – at man ser at Kalle og Røde Kors fortsatt kjører tilførselsløyper, løypa over Lauvåstoppen, løypa mellom krysset (Lauvåsdelet) og setra, løypa mellom Vinjestøtta og krysset (Lauvåsedelet).
I tillegg får vi nå oppkjørte løyper med løypemaskina, spesielt løypa over Løvlandsmyra ( den som tar av sydover midt i bakken opp til Vinjestøtta) er veldig fin og holder seg godt når det blåser igjen ellers. Løypenettet vårt nå skulle dekke de fleste behov – løyper for de som ønsker skuterkjørtespor, de som vil skøyte, de som vil ha gode spor i nedoverbakker, de som er avhengig av gode stavtak. Og i tillegg kan  de som ønsker å sjekke om løypene er kjørt på www.skisporet.no.
Vi håper at det er flere enn 37 hytter som ser verdien av dette, det kan fortsatt betales inn kr. 900  til kontonr. 1822 57 57565 – merk innbetaling med navn og Lauvåsen.
Denne løypeavgiften er for året 2016 – i 2015 ble det ikke bedt om frivillig løypeavgift i Lauvåsen.
Det er kun 14 dager til påske – da håper vi på ei uke med knallvær og supre skiforhold.

Det er nå sendt ut brev om frivillig løypeavgift for 2016.

Frivillig løypeavgift er satt til kr. 900 som kan innbetales til kontonr. 1822.57.57565.

Viktig at innbetaling merkes med navn og Lauvåsen.

Snart er også kjøring av løyper å finne på www.skisporet.no.

Så langt har 62 hytteeiere i Lauvåsen kjøp andeler i løypemaskina - det er enda mulighet til å melde seg.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.