Vinjevegen

Kim Arne har forsøkt å slådde i dag, men det er altfor lite snø fra krysset ved Trytjernet og til Vinjestøtta og ned til Sætra. Nysnøen har blitt tatt av vinden, dessverre. Dersom dere skal ta en skitur i helga, må dere ta bilen til Tryvangplassen. Blakersmorunden blir sporsatt i morgen tidlig med løypemaskina.

Nå er alle funksjonene på værstasjonen i drift igjen etter å ha vært ute siden 21.juni. Dette beklager vi, og det jobbes nå med å finne løsninger slik at vi slipper lange avbrekk.

Harry Grøndalen har overlatt all tømming av septikktanker  på Vinjevegen og Lauvåsen til firmaet Miljøservice A/S,telef. 57874666 som igjen har leid inn Gudbrand Åsheim. Bestilling av tømming skjer direkte til Miljøservice. Husk å oppgi gårds-og bruksnummer på hytta. Det koster kr. 2000,- pluss mva pr. tømming


Copyright © 2016. All Rights Reserved.