Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Årsmøtet 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening som tradisjonelt avholdes påskeaften må også i år utsettes pga. nasjonale smittevern tiltak.

Mvh. Styret

Høstbrev 2020

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2020

 

Heldige er vi som kan nyte dette området. Mange av dere har nok også gjort det denne sommeren og høsten – i og med at mulighetene til å reise utenlands har vært begrenset. Det har kjentes trygt og godt å reise på egen hytte -.

Takk!

I sommer og høst har det blitt utført ett godt stykke dugnadsarbeid i løypetrasèene i Lauvåsen og på Tryvang. Hytteeiere i Lauvåsen har ca. 450 dugnadstimer – det er bygget 2 nye bruer, anlagt ny trasè øst for Vinjevegen mot Helaksetra og satt opp ca. 900 gjerdestopler med anvisere slik at prepareringen av alle skiløyper – både skuterkjørte og løypemaskinkjørte, kan gjennomføres på en god måte – det blir lettere å holde samme trasèen og ikke minst er vi kvitt all plasten og bambusen som blir liggende å forsøple. Ang fjerning av plast og bambus så gjenstår det noe til neste sommer.

Til vinteren blir det ny trasè mellom Lauvåsedelet og Helaksetra. Vi fikk ikke lenger lov å kjøre løyper i selve vegbanen – harde skiløyper gjør at vegen det ble forsinket åpning av Vinjevegen fra Lauvåsdelet til Friisvegen. Det er laget en ny trasè øst for vegen – tror det kan bli ei morsom og finere trasè enn selve vegen. Det blir fremdeles et løypekryss på Helaksetra slik at det er enkelt å fortsette på ski mot Friisvegen og Storfjellseter. 

Det er mange som har bidratt med alle disse timene med dugnadsarbeid– stor takk til dere alle sammen!

Turstier

Dessverre har ikke prosjektet med å merke turstier gått helt slik vi har ønsket. Alt har blitt stoppet. Grunneiere ønsker et møte med sammen med kommune og turforening for å få en ensartet merking av stiene. Hytteeierforening har ytret et sterkt ønske om å få være med i dette arbeidet. Innenfor området som ligger under Kvannskardskletten naturvernområde har vi ikke under noen omstendighet lov å merke andre stier enn de som ligger inne på kartet ved opprettelsen av verneområdet.

Gapahuken

Gapahuken er flittig brukt. Halve benken på bålplassen ved Gapahuken har i løpet av tidlig sommer blitt borte. Om noen har lånt den så er det fint hvis den legges tilbake. Mulig den er brukt til ved – men den liknet ikke akkurat på det, sjøl om den hadde en enkel design. 

Bibloteket

Vi har eget bibliotek i Lauvåsen. I bua nedpå lekeplassen er det etablert et eget hyttebibliotek, i løpet av sommeren har hyllene blitt fylt med ymse litteratur. Vi håper det er til glede for små og store.

Det er ikke ansatt noen bibliotekar der – så her må vi holde orden sjøl. Foreløpig har det gått helt utmerket.

 

Skiløyper

Det kommer et eget skriv på dette fra løypelaget, men tar med noen setninger her.

Det har en verdi for hytteområdet vårt at det er oppkjørte løyper i området, både ved bruk av hytta på vinterstid og ved evt. salg - i hvert fall er oppkjørte løyper nevnt i alle salgsannonser. Det koster å holde løypenettet oppe. Bak flotte skiløyper ligger time etter time med forberedelse og preparering både sommer og vinter. Stor-Elvdal Røde Kors kjører en del av løypenettet rundt Lauvåsen – de får en timepris for denne jobben. Løypemaskina blir kjørt på dugnad, men drivstoff og vedlikehold koster.

Det er også et ønske om å kunne legge til side midler slik at man kan erstatte gammel maskin og skuter med nytt, den dagen det er behov for det. Hvis man syns at preparerte skispor har en verdi, betal inn kr. 900 i løypebidrag. Det er ditt bidrag som gjør det mulig – eller manglende bidrag gjør at det i framtida IKKE blir mulig.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter:

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Det er noen som tror at eiendomsmegler varsler oss – det er ikke riktig, eiendomsmegler varsler ikke velforeninger om salg av hytter. Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Fra Styret v/Berit

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2019/2020 

Tid: 15. august 2020 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2019-2020

3. Regnskap og balanse 2019-2020 (avvikende regnskapsår)

4.Budsjett 2020-2021

 

5. Innkomne forslag

6.Valg

Styreleder Joar Hagen har frasagt seg gjenvalg – ny leder velges

2 representanter til styret blant hytteeiere på Tryvang 

2 medlemmer av valgkomité

6. Avslutning

 

Vennlig hilsen

Styret

Årsmøtepapirer er sendt ut til de andelseiere vi har mailadresse til - er det flere som ønsker disse papirene så send forspørsel til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Vårbrev 2020

Skrevet av Berit Christensen

VÅRBREV 2020

Denne våren har vært underlig og uvirkelig for alle på alle mulig måter – med strenge retningslinjer og pålegg fra myndighetene, vi sto overfor en situasjon og dugnadsinnsats uten sidestykke for å lykkes med å bremse smittespredning og for å gi helsepersonell/helsemyndigheter en mulighet til å kunne håndtere situasjonen.  Hyttepåske ble forbudt ved lov, dersom man ikke hadde hytte i egen bostedskommune. Norske hytteeiere var lojale og holdt seg hjemme. 

Fremdeles er det mye man ikke har svar på, men pandemien er så langt under kontroll. Fra 20. april var det igjen lov å overnatte på hytta – og vi har hatt mulighet til å ha noen fine helger på hytta etter den datoen.  Langt uti mai er det fremdeles mulig å gå på ski i området rundt Lauvåsen. 

Mye tyder på at det blir begrenset med utenlandsturer denne sommeren – da blir gleden over å ha ei hytte dessto større. Vi ser fram til mange hytteturer framover.  

 

Jeg vet ikke om alle er klar over værstasjonen og webkameraet på Tryvang. Her kan man  gå inn for å se på vær og vindforhold – kameraet gjør at vi kan sitte hjemme å få informasjon om vær og vind på hytta. Gå inn på

 www.telenorbua.vinjevegen.info

Det ligger også en link inne på www.vinjevegen.info.

Det er også mulig å laste ned en App som heter VinjevegenNÅ.

 

Årsmøtet 2020ble avlyst – ny dato for årsmøtet blir 27. juni kl.11 ved Gapahuken.

 

I regi av løypelaget Vinjevegen/Lauvåsen ble det i vinterferien satt opp postkasser langs skiløypene. I postkassen lå det bøker der man kunne registrere seg hver gang man passerte ei av disse postkassene. I løpet av de 2 helgene det ble kjørt løyper etter det, så ble det registrert 90 navn. Det viser at det er mange skiløpere ute i skiløypene.

Det ble trukket ut en fra Tryvangpostkassene og en fra Lauvåsenpostkassene som vant hver sin tursekk med div. utstyr. Vinnere ble Lene Gjems (Lauvåsen) og Emil Juliussen (Tryvang). 

Det har vært krevende løypekjøring i vinter. Mange helger med mye vind, i tillegg var løypekjørng i vinterferien i Lauvåsen krevende pga, kuling og stengt vei. Stor takk til dere som har gitt bidrag – dere gjør løypekjøring mulig. 

Takk også til 8 hytteeiere i området som har stilt opp, fått opplæring på løypemaskin og kjørt løyper gjennom vinteren. GPS på maskina gir oss informasjon om kjøring. 

Det er kjørt 36 turer fordelt slik: 

1 tur på Fjelløypa på Tryvang

6 turer som er kortere enn 5 km

2 turer Blakersmoen og t/r Lauvåssetra (påsken)

17 turer rundt på Tryvang og Blakersmoen ( noen av disse turene var opplæring av løypekjørere)

10 turer om Helak hvor 3 av turene har hatt retur bak Gråvola.

6 helger er det kjørt skuterløyper i skiløypene i Lauvåsen som ikke kjøres av løypemaskin.

Det er kjørt omtrent like mye med løypemaskina i år som i fjorårssesongen. I år begynte sesongen tidlig – i fjor startet løypemaskina opp 17. januar. Vi håper at ny løype i Hemåsen har blitt satt pris på.

Det har i vår blitt kjørt ut stokker til merking av løypetrassèer.

Disse stokkene skal settes opp i sommer med retningsanviser og refleksbånd. 

Vi trenger noen som melder seg til å være med på denne dugnaden. Er det noen som vil bidra så meld i fra til Odd Erling Lange på tlf. 404 49929, evt. mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det er muligheter for gode turopplevelser på sommeren  i området vårt. For turalternativer er det informasjon om det på www.vinjevegen.info , sett musepekeren på Lauvåsen – da kommer det opp «turstier langs Friisvegen».  

I løpet av sommeren er det plan om å få på plass ny bru over Søndre Bjøråa, flere har meldt sin interesse for å være med på dette. Dere blir kontaktet etter hvert. Vi trenger flere - det er bare å ta kontakt med Berit på 957 29118 evt. sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. eller Stein Berg på 

ellerDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Salg av hytter:

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Det er noen som tror at eiendomsmegler varsler oss – det er ikke riktig, eiendomsmegler varsler ikke velforeninger om salg av hytter. Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Fra Styret v/Berit

Referat fra årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening

Skrevet av Berit Christensen

Referat fra årsmøte 2020

Årsmøtet i Lauvåsen hytteeierforening planlagt på påskeaften ble utsatt til 27. juni 2020 pga. hytteforbudet i forbindelse med koronapandemien.
13 personer møtte opp, 9 hytter var representert.

 • Innkalling ble godkjent

 • Åpning:
  Berit ønsket velkommen, glad for at vi endelig kunne avvikle årsmøte 2020. Årsmøtet valgte Stein Berg til referent
  Årsmøtet valgte Berit Christensen som møteleder

 • Årsberetning: Ble gjennomgått av Berit Christensen

 • Regnskap: Ble gjennomgås av Brede Ekren

 • Fastsettelse av kontingent: Styrets forslag om en økning til kr. 350 ble godkjent

 • Budsjett 2019: Ble gjennomgås av Brede Ekren/Berit Christensen

 • Valg:

Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Varamedlem: Varamedlem:

Revisor: Valgkomite:

Leder: Berit Christensen - valgt for 1 år

Sekretær: Stein Berg - valgt for 2 år

Kasserer: Brede Ekren – valgt for 2 år

Styremedlem: Sissel Steien – valgt for 2 år

Styremedlem: Øystein Aamodt - valgt for 2 år

Varamedlem: Morten Rogstad – valgt for 1 år

Varamedlem: Steinar Vasaasen – valgt for 1 år

Revisor: Einar Widerøe – ikke på valg

Valgkomité: Per Kjelland – valgt for 2 år

Påskeskirenn: arrangør 2021 - fam. Engebretsen Bakken og fam. Støen

• Innkomne saker: Ingen innkomne saker

Saker som ble diskutert i etterkant av årsmøtet:

Diskuterte utfordringen med å få flere til å betale frivillig løypeavgift – kun 62 av 225 hytter har betalt inn bidrag denne vinteren. Skuterkjøring av Stor-Elvdal Røde Kors dekkes også av frivillig løypeavgift. Regnskapet i løypelaget går denne sesongen i pluss fordi 8 hytteeiere denne vinteren har kjørt løypemaskin på dugnad. Skiløyper burde ha en verdi for de fleste hytteeiere i Lauvåsen – både løyper som er kjørt med skuter og løyper som kjøres med løypemaskin. Hytter som legges ut for salg beskriver flotte skiløyper i prospektet -.

Årsmøtet i løypelaget er lørdag 15. august kl. 16 på Tryvangplassen – alle har møterett, de som har andel i løypemaskina har stemmerett. De som ønsker skiløyper i Lauvåsenområdet bør møte opp.