Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Vårbrev 2020

Skrevet av Berit Christensen

VÅRBREV 2020

Denne våren har vært underlig og uvirkelig for alle på alle mulig måter – med strenge retningslinjer og pålegg fra myndighetene, vi sto overfor en situasjon og dugnadsinnsats uten sidestykke for å lykkes med å bremse smittespredning og for å gi helsepersonell/helsemyndigheter en mulighet til å kunne håndtere situasjonen.  Hyttepåske ble forbudt ved lov, dersom man ikke hadde hytte i egen bostedskommune. Norske hytteeiere var lojale og holdt seg hjemme. 

Fremdeles er det mye man ikke har svar på, men pandemien er så langt under kontroll. Fra 20. april var det igjen lov å overnatte på hytta – og vi har hatt mulighet til å ha noen fine helger på hytta etter den datoen.  Langt uti mai er det fremdeles mulig å gå på ski i området rundt Lauvåsen. 

Mye tyder på at det blir begrenset med utenlandsturer denne sommeren – da blir gleden over å ha ei hytte dessto større. Vi ser fram til mange hytteturer framover.  

 

Jeg vet ikke om alle er klar over værstasjonen og webkameraet på Tryvang. Her kan man  gå inn for å se på vær og vindforhold – kameraet gjør at vi kan sitte hjemme å få informasjon om vær og vind på hytta. Gå inn på

 www.telenorbua.vinjevegen.info

Det ligger også en link inne på www.vinjevegen.info.

Det er også mulig å laste ned en App som heter VinjevegenNÅ.

 

Årsmøtet 2020ble avlyst – ny dato for årsmøtet blir 27. juni kl.11 ved Gapahuken.

 

I regi av løypelaget Vinjevegen/Lauvåsen ble det i vinterferien satt opp postkasser langs skiløypene. I postkassen lå det bøker der man kunne registrere seg hver gang man passerte ei av disse postkassene. I løpet av de 2 helgene det ble kjørt løyper etter det, så ble det registrert 90 navn. Det viser at det er mange skiløpere ute i skiløypene.

Det ble trukket ut en fra Tryvangpostkassene og en fra Lauvåsenpostkassene som vant hver sin tursekk med div. utstyr. Vinnere ble Lene Gjems (Lauvåsen) og Emil Juliussen (Tryvang). 

Det har vært krevende løypekjøring i vinter. Mange helger med mye vind, i tillegg var løypekjørng i vinterferien i Lauvåsen krevende pga, kuling og stengt vei. Stor takk til dere som har gitt bidrag – dere gjør løypekjøring mulig. 

Takk også til 8 hytteeiere i området som har stilt opp, fått opplæring på løypemaskin og kjørt løyper gjennom vinteren. GPS på maskina gir oss informasjon om kjøring. 

Det er kjørt 36 turer fordelt slik: 

1 tur på Fjelløypa på Tryvang

6 turer som er kortere enn 5 km

2 turer Blakersmoen og t/r Lauvåssetra (påsken)

17 turer rundt på Tryvang og Blakersmoen ( noen av disse turene var opplæring av løypekjørere)

10 turer om Helak hvor 3 av turene har hatt retur bak Gråvola.

6 helger er det kjørt skuterløyper i skiløypene i Lauvåsen som ikke kjøres av løypemaskin.

Det er kjørt omtrent like mye med løypemaskina i år som i fjorårssesongen. I år begynte sesongen tidlig – i fjor startet løypemaskina opp 17. januar. Vi håper at ny løype i Hemåsen har blitt satt pris på.

Det har i vår blitt kjørt ut stokker til merking av løypetrassèer.

Disse stokkene skal settes opp i sommer med retningsanviser og refleksbånd. 

Vi trenger noen som melder seg til å være med på denne dugnaden. Er det noen som vil bidra så meld i fra til Odd Erling Lange på tlf. 404 49929, evt. mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det er muligheter for gode turopplevelser på sommeren  i området vårt. For turalternativer er det informasjon om det på www.vinjevegen.info , sett musepekeren på Lauvåsen – da kommer det opp «turstier langs Friisvegen».  

I løpet av sommeren er det plan om å få på plass ny bru over Søndre Bjøråa, flere har meldt sin interesse for å være med på dette. Dere blir kontaktet etter hvert. Vi trenger flere - det er bare å ta kontakt med Berit på 957 29118 evt. sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. eller Stein Berg på 

ellerDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Salg av hytter:

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Det er noen som tror at eiendomsmegler varsler oss – det er ikke riktig, eiendomsmegler varsler ikke velforeninger om salg av hytter. Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Fra Styret v/Berit

Referat fra årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening

Skrevet av Berit Christensen

Referat fra årsmøte 2020

Årsmøtet i Lauvåsen hytteeierforening planlagt på påskeaften ble utsatt til 27. juni 2020 pga. hytteforbudet i forbindelse med koronapandemien.
13 personer møtte opp, 9 hytter var representert.

 • Innkalling ble godkjent

 • Åpning:
  Berit ønsket velkommen, glad for at vi endelig kunne avvikle årsmøte 2020. Årsmøtet valgte Stein Berg til referent
  Årsmøtet valgte Berit Christensen som møteleder

 • Årsberetning: Ble gjennomgått av Berit Christensen

 • Regnskap: Ble gjennomgås av Brede Ekren

 • Fastsettelse av kontingent: Styrets forslag om en økning til kr. 350 ble godkjent

 • Budsjett 2019: Ble gjennomgås av Brede Ekren/Berit Christensen

 • Valg:

Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem:

Varamedlem: Varamedlem:

Revisor: Valgkomite:

Leder: Berit Christensen - valgt for 1 år

Sekretær: Stein Berg - valgt for 2 år

Kasserer: Brede Ekren – valgt for 2 år

Styremedlem: Sissel Steien – valgt for 2 år

Styremedlem: Øystein Aamodt - valgt for 2 år

Varamedlem: Morten Rogstad – valgt for 1 år

Varamedlem: Steinar Vasaasen – valgt for 1 år

Revisor: Einar Widerøe – ikke på valg

Valgkomité: Per Kjelland – valgt for 2 år

Påskeskirenn: arrangør 2021 - fam. Engebretsen Bakken og fam. Støen

• Innkomne saker: Ingen innkomne saker

Saker som ble diskutert i etterkant av årsmøtet:

Diskuterte utfordringen med å få flere til å betale frivillig løypeavgift – kun 62 av 225 hytter har betalt inn bidrag denne vinteren. Skuterkjøring av Stor-Elvdal Røde Kors dekkes også av frivillig løypeavgift. Regnskapet i løypelaget går denne sesongen i pluss fordi 8 hytteeiere denne vinteren har kjørt løypemaskin på dugnad. Skiløyper burde ha en verdi for de fleste hytteeiere i Lauvåsen – både løyper som er kjørt med skuter og løyper som kjøres med løypemaskin. Hytter som legges ut for salg beskriver flotte skiløyper i prospektet -.

Årsmøtet i løypelaget er lørdag 15. august kl. 16 på Tryvangplassen – alle har møterett, de som har andel i løypemaskina har stemmerett. De som ønsker skiløyper i Lauvåsenområdet bør møte opp.

Årsberetning 2019

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning for driftsåret 2019

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 20. april 2019, 45 hytter var representert.

Styret i 2019:

Leder:                         Berit Christensen        valgt for 1 år (gjenvalg)                       

Sekretær:                    Stein Berg                  ikke på valg

Kasserer:                    Ove Sætereng             Er ikke hytteeier lenger, men leies inn da valgkommitéen  

                                                                     ikke hadde noen kandidat til vervet

Styremedlem:             Øystein Aamodt          ikke på valg               

Styremedlem:             Brede Ekren                valgt for 2 år 

Varamedlem:              Jan-Petter Bergskaug  valgt for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem:              Hans Martin Torget    valgt for 1 år  gjenvalg)

Revisor:                      Einar Widerøe,           valgt for 2 år (gjenvalg)

Valgkomite:               Konrad Halvorsen      ikke på valg

                                   Ingen kandidat til 2. medlem av valgkommitéen

Påskeskirenn 2020:    Familiene Engebretsen Bakken og Støen 

Møtevirksomhet:

 • 1 styremøte og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom gjennom året
 • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøtet og 3 styremøter i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA. Thomas Bjerkvoll overtok plassen til Odd-Erling Lange fra årsmøtet i Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA fra august 2019.

Foreningskontingent:

157 hytter har betalt foreningskontingent.

Turstiprosjektet:Det har vært et ønske fra hytteeierforeningen å få markedsført turmuligheter på sommerstid på Lauvåsen, for å øke tilbudet til naturopplevelser for hytteeiere og deres gjester. Familien Solheim startet dette året opp et arbeid med dette, og for å få til en fadderordning på stier.

 • Pl

Løypekjøring:

All løypekjøring er nå organisert gjennom Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA ( navnendring etter åremøte i løypelaget), løypemaskina kjører hovedtraséen og Stor-Elvdal Røde Kors kjører løypene inne i hytteområdet med skuter og sporsetter bak.

Lauvåsen har 2 representanter i styret i Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara.  Odd-Erling Lange gikk ut av styret fra årsmøtet i august, nytt medlem i styret der fra Lauvåsen er Thomas Bjerkvoll. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. I 2019 betalte 81 hytteeiere løypebidrag.

Det er i år gjort en omlegging av løypetraséer, målet er en mer effektiv kjøring og bedre tilbud til hytteeiere i Hemåsen. Løypas endelige trasé ble satt sommeren 2019, traséen ble ryddet og merket, denne endringen regner vi med blir godt mottatt av hyttene nederst i Hemåsen.

I løpet av sommeren 2019 ble deler av løypetraséen merket på nytt med stolper, veganviser og refleksbånd, det er vurdert som en bedre måte en bambusstenger og plastbånd som varer i kort tid og restene blir liggende som «søppel».

Hytteeierforening på nett:

Vi har egen fane på www.vinjevegen.info

På www.vinjevegn.infoer informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt.

Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa  Vinjevegen – dette er egentlig Facebook gruppa til Vinjevegen vel og hytteeiere på Tryvang.

Dugnad:

Etter vedtak på årsmøtet ble det våren 2018 opprettet dugnadsgrupper, det har bidratt til at oppgaver for fellesskapet har blitt fordelt på flere. Takk til alle som har gjort en innsats der i 2019. 

Dugnadsgruppene er:

 • Merke turstier
 • Merke og rydde skiløyper
 • Ha oppsyn med bryggene
 • Holde orden ved gapahuken
 • Ha oppsyn med bruer og klopper
 • Rydde lekeplassen
 • Ha oppsyn med oppslagstavlene
 • Utbedre Lauvåsvatnet

Ny bru som ble bygget over Søndre Bjøråa sommeren 2017 på stien mellom P-plassen innerst på Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta ble helt ødelagt av isgang og snøsmelting i Søndre Bjøråa våren 2018, den er enda ikke bygd opp igjen. 

Slutt for i vinter!

Skrevet av Joar Hagen

Terje har parkert løypemaskina for i vinter. Tusen takk til alle løypekjørerne for utmerket jobb! Stor takk også dor alle løypebidrag!