Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

BEKLAGER!

Skrevet av Joar Hagen

værstasjonen er dessverre fremdeles ute av drift bortsett fra kameraet. Dette beklager vi på det sterkeste.Årsaken er at den personen som kan restarte anlegget er på ferie! For framtida vil vi få tilgang til dette og ikke være avhengig av en fra leverandøren til å ordne dette når anlegget blir utkoblet.

Ingen løypekjøring i helga

Skrevet av Joar Hagen

YR spår smø og sterk vind lørdag så derfor blir det ikke løypekjøring i helga. Dette var planen, men været .....

Meldinger fra fjellet tyder på at det er skare over alt

Årsmøte i Lauvåsen Hytteeierforening

Skrevet av Berit Christensen

     REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 26. mars 2016 kl. 10.00.

Det var 46 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2016

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2015.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 200.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Påskeskirenn i Lauvåsen

Skrevet av Berit Christensen

Påskeskirennet på Lauvåsen ble arrangert etter årsmøtet på påskeaften. Ca. 50 hytter deltok, det vil si at omtrent 200 skiløpere stilte til start. Stemningen var stor, quizen var artig og lærerrik. Årets vinnerhytte ble C58, familien Huse Håkonsen - gratulerer!

Stor takk til årets arrangører - familiene Støen og Engebretsen Bakken.

20161 061