Løypelaget - nyheter

loypemaskin ikon3

Det snør ikke ferdige skiløyper! Uten det frivillige løypebidraget blir det ingen løyper!

Løypemaskina og dyktige kjørere gir oss gode skispor som gjør skituren til en enda finere opplevelse. Gå inn på Skisporet.no og se hvor løypemaskina er til en hver tid i det ca. 70 km lange løypenettet vårt.

STØTT OPP OM LØYPEMASKINA VÅR!

Se oppdartet løypestatus på skisporet.no


 

årsmøte i Vinjeveien/Lauvåsen løypelag SA

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2022/2023

Tid: 19. august 2023 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2022-2023

3. Regnskap og balanse 2022-2023 (avvikende regnskapsår)

4.Budsjett 2023-2024

 

5. Innkomne forslag

    Forslag fra Jan Dybdahl - se vedlagte 5 punkter og en oppsummering av motivasjon og erfaringer.

    Styret har behandlet saken og legger ved et eget notat til saken.

6. Endring av organisasjonsform fra SA til forening

    Se vedlagt informasjon om denne endringen

 7.Valg

    De som er på valg:

    2 repr. til styret fra Tryvang-området - 1 velges for ett år og en velges for 2 år

    1 vararepresentant fra Lauvåsen

    3 i valgkomitéen

    Revisor   

  

8. Avslutning

 

Vennlig hilsen

Styret

Tilleggsopplysninger:

Sakspapirer sendes ut via mail - dersom det er noen som ikke har fått årsmøtepapirer innen 15. juli så fås disse ved henvendelse til Berit Christensen, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Alle hytteeiere har rett til å møte på årsmøte, men vi presiserer hvem som har tale- og stemmerett på årsmøte: jfr. vedtektene:

Hver hytteeier som har betalt inn fastsatt bidrag til løypelaget sist sesong, har en-1- stemme på årsmøtet, jfr. Samvirkelovens § 38. En hytteeier kan stille med fullmakt fra andre hytteeiere, jfr. Samvirkeloven § 36.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker er det en sak fra styret og en innkommen sak fra Jan Dybdahl.

Sak 5: Innkommen sak fra Jan Dybdahl. Saken inneholder opplysninger om motivasjon og erfaringer som ligger til grunn for forslaget. Styret har gått gjennom disse opplysningene og legger ved et eget notat.

Sak 6:Som tidligere meldt har styret et forslag på å endre organisasjonsform - det ligger ved et eget skriv om det. De som i sin tid kjøpte en andel på kr. 3000 for å få gjennomført kjøp av løypemaskin vil få en egen mail og hvordan stemme via fullmakt. På denne saken (sak 6) vil også de som har kjøpt andeler ha stemmerett. Jfr. vedtekter: Sammenslutningen kan vedta oppløsning av SA’et med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst ½-parten av samtlige andeler.

Resultatregnskap og balanserapport er sendt revisor og vil bli sendt ut sammen med forslag til budsjett så fort vi får det tilbake fra revisor.

Infobrev fra løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Løypekjøring Vinjevegen/Lauvåsen – vinteren 2022/2023

 • 85 km løyper i naturskjønt område med varierte utfordringer for små og store

 • 70 km løyper kjørt med løypemaskin

 • Mulighet for skøyting (i traséen bak Gråvola settes bare ett spor)

 • Faste og trygge spor satt av dyktige løypekjørere

 • Tilførselsløyper kjørt med skuter

 • Akebakker

  For å kunne tilby dere dette er vi avhengig av økonomisk støtte.

  Sist vinter var en krevende sesong - veldig lite snø gjennom hele vinteren. Det kom ikke snø før uka før vinterferien og før påske var det slutt på all kjøring. Det var kun mulig å kjøre med snøskuterne. I den perioden ble det kjørt ca. 1630 km med skuter og krevende forhold som har gitt oss store vedlikeholdsutgifter på skuterne. Vi erfarte at skiløyper er ferskvare - utgiftene til løypelaget er nesten konstante, men innbetalinger uteblir.

  Ei løypemaskin varer ikke evig og det settes derfor av midler hvert år slik at vi kan opprettholde løypenett mht. både kvalitet og omfang den dagen dagens løypemaskin parkeres. Løypelaget har de 3 siste årene vært avhengig av løypekjøring på dugnad for å kunne opprettholde tilbudet og samtidig kunne sette av noe på «bok». 8 hytteeiere fra Tryvang, Vinjevegen og Lauvåsen vil i vinter bruke fritida si til at vi skal få fine skispor med løypemaskin. Planen er at det vil bli kjørt tilførselsløyper og noe løypenett i Lauvåsenområde med skuter og sporlegger - alt basert på dugnad. Også denne sommeren er det gjort en dugnadsinnsats for å merke mer av løypetraséene, samt legge om noen av traséene for å unngå tidlige barflekker, store steiner og utfordrende partier ved kjøring av løypemaskin. Denne jobben er nærmest kontinuerlig og med det håper vi å forbygge unødvendige skader/slitasje på maskin/skuter.

  Bak hver meter med preparerte løyper ligger time etter time med forberedelser og preparering, sommer som vinter. Sammen med løypekjørene har løypelaget lagt en plan for løypekjøring.
  Planen er (med snø- og værforbehold):

 • Tida før jul brukes til tråkking av løypetraséene med skuter – det settes etterhvert spor med sporsetter dersom snømengden tilsier at det er mulig

 • Løypemaskina kjøres i jule- og nyttårshelga

 • Løypene prepareres hver helg fra nyttår fram til 2. helga etter påske

 • I ukene 8 og 9 og hele påsken vurderes kjøring daglig utfra løypenes tilstand

 • I helgene er planen er at løypene skal være ferdig kjørt kl. 11 på lørdag – annen hver helg starter maskina

  nordover eller sørover fra garasjen
  Men som vi sårt erfarte i fjor det er umulig å levere ønsket kvalitet og omfang av løypenett hvis det ikke kommer nok snø. Drømmen er barfrost i november slik at myrene fryser og masse snø utover vinteren. Vi håper at denne drømmen blir virkelighet i årets sesong, og at vi kan tilby de mål som er satt under kulepunktene brevet starter med.

  Løypestatus ligger oppdatert på www.skisporet via GPS på løypemaskina.
  Det vil også legges ut informasjon ved større avvik fra plan på
  www.vinjevegen.info.

  Gode og trygge skiløyper har stor verdi for hytteområdene våre. Skiløypene trenger ditt bidrag!

 • Beløp kr 900,-

 • Frist: 10. januar 2023

 • Vi foretrekker at kontonummer 1822 57 57565 brukes

 • Alternativt kan det brukes VIPPS nr. 557007 - (her blir vi trukket et gebyr pr. innbetaling)

  NB! Viktig at innbetaling merkes med navn og hytteområde
  Ved evt. spørsmål ta kontakt med: Berit Christensen, tlf. 95729118 eller
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.