Løypelaget - nyheter

loypemaskin ikon3

Det snør ikke ferdige skiløyper! Uten det frivillige løypebidraget blir det ingen løyper!

Løypemaskina og dyktige kjørere gir oss gode skispor som gjør skituren til en enda finere opplevelse. Gå inn på Skisporet.no og se hvor løypemaskina er til en hver tid i det ca. 70 km lange løypenettet vårt.

STØTT OPP OM LØYPEMASKINA VÅR!

Se oppdartet løypestatus på skisporet.no


 

Infobrev fra løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Løypekjøring Vinjevegen/Lauvåsen – vinteren 2022/2023

 • 85 km løyper i naturskjønt område med varierte utfordringer for små og store

 • 70 km løyper kjørt med løypemaskin

 • Mulighet for skøyting (i traséen bak Gråvola settes bare ett spor)

 • Faste og trygge spor satt av dyktige løypekjørere

 • Tilførselsløyper kjørt med skuter

 • Akebakker

  For å kunne tilby dere dette er vi avhengig av økonomisk støtte.

  Sist vinter var en krevende sesong - veldig lite snø gjennom hele vinteren. Det kom ikke snø før uka før vinterferien og før påske var det slutt på all kjøring. Det var kun mulig å kjøre med snøskuterne. I den perioden ble det kjørt ca. 1630 km med skuter og krevende forhold som har gitt oss store vedlikeholdsutgifter på skuterne. Vi erfarte at skiløyper er ferskvare - utgiftene til løypelaget er nesten konstante, men innbetalinger uteblir.

  Ei løypemaskin varer ikke evig og det settes derfor av midler hvert år slik at vi kan opprettholde løypenett mht. både kvalitet og omfang den dagen dagens løypemaskin parkeres. Løypelaget har de 3 siste årene vært avhengig av løypekjøring på dugnad for å kunne opprettholde tilbudet og samtidig kunne sette av noe på «bok». 8 hytteeiere fra Tryvang, Vinjevegen og Lauvåsen vil i vinter bruke fritida si til at vi skal få fine skispor med løypemaskin. Planen er at det vil bli kjørt tilførselsløyper og noe løypenett i Lauvåsenområde med skuter og sporlegger - alt basert på dugnad. Også denne sommeren er det gjort en dugnadsinnsats for å merke mer av løypetraséene, samt legge om noen av traséene for å unngå tidlige barflekker, store steiner og utfordrende partier ved kjøring av løypemaskin. Denne jobben er nærmest kontinuerlig og med det håper vi å forbygge unødvendige skader/slitasje på maskin/skuter.

  Bak hver meter med preparerte løyper ligger time etter time med forberedelser og preparering, sommer som vinter. Sammen med løypekjørene har løypelaget lagt en plan for løypekjøring.
  Planen er (med snø- og værforbehold):

 • Tida før jul brukes til tråkking av løypetraséene med skuter – det settes etterhvert spor med sporsetter dersom snømengden tilsier at det er mulig

 • Løypemaskina kjøres i jule- og nyttårshelga

 • Løypene prepareres hver helg fra nyttår fram til 2. helga etter påske

 • I ukene 8 og 9 og hele påsken vurderes kjøring daglig utfra løypenes tilstand

 • I helgene er planen er at løypene skal være ferdig kjørt kl. 11 på lørdag – annen hver helg starter maskina

  nordover eller sørover fra garasjen
  Men som vi sårt erfarte i fjor det er umulig å levere ønsket kvalitet og omfang av løypenett hvis det ikke kommer nok snø. Drømmen er barfrost i november slik at myrene fryser og masse snø utover vinteren. Vi håper at denne drømmen blir virkelighet i årets sesong, og at vi kan tilby de mål som er satt under kulepunktene brevet starter med.

  Løypestatus ligger oppdatert på www.skisporet via GPS på løypemaskina.
  Det vil også legges ut informasjon ved større avvik fra plan på
  www.vinjevegen.info.

  Gode og trygge skiløyper har stor verdi for hytteområdene våre. Skiløypene trenger ditt bidrag!

 • Beløp kr 900,-

 • Frist: 10. januar 2023

 • Vi foretrekker at kontonummer 1822 57 57565 brukes

 • Alternativt kan det brukes VIPPS nr. 557007 - (her blir vi trukket et gebyr pr. innbetaling)

  NB! Viktig at innbetaling merkes med navn og hytteområde
  Ved evt. spørsmål ta kontakt med: Berit Christensen, tlf. 95729118 eller
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Revisjonrapport - regnskap 2021/2022

Skrevet av Berit Christensen

Revisjon_av_regnskap_Vinjeveien.pdf

Revisjon av regnskap Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag SA pr 01.06.2022


Regnskapet er revidert pr 01.06.2022


Åpningsbalanse stemmer overens med utgående balanse fra annet regnskapssystem. Bokførte
beholdninger stemmer med sjekk mot bankutskrifter.
Løypelaget er å betrakte som en ideell organisasjon, og er ikke registrert i mva-registeret og
har således ingen rapporteringsplikt til det offentlige.
Regnskapet føres avvikende fra normalt kalenderår og gjelder fra 31.05.2021-01.06.2022.
Løypelaget fikk i denne perioden et negativt resultat på 22.704,30. En snøfattig vinter
påvirker viljen til å betale løypeavgift, og kan forklare årsaken til resultatet.
Laget har i regnskapsperioden bygget et garasjebygg på Tryvangplassen. Bygget er reist og
finansiert delvis gjennom støttebidrag fra enkeltpersoner/Spleisaksjon, Lauvåsen
Hytteområde, Vinjeveien Vel og Sparebankstiftelsen, samt en betydelig dugnadsinnsats.
Bygget avskrives over 25 år og løypemaskin avskrives over 10 år.
Det er foretatt stikkprøver av enkeltføringer av bilag uten å avdekke feil eller mangler.
Ellers er det å nevne at det er en sunn og god økonomi i løypelaget, det er ingen ekstern gjeld
og det opplyses at det jobbes aktivt med lagets fordringer.


På denne bakgrunn anbefaler jeg årsmøtet å godkjenne regnskapet.


26.07.2022 Arne Granrud

Innkalling til årsmøte i løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2021/2022 Tid: 13. august 2022 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste
1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede, jfr. vedtekter § 10. Alle hytteeiere i området har møterett, men hytteeiere som ikke har betalt løypebidrag i inneværende sesong har ikke uttale- og forslagsrett.

1.2 Godkjennelse av sakliste
1.3 Godkjennelse av innkallingen
1.4 Valg av dirigent
1.5 Valg av sekretær
1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2021-2022

3. Regnskap og balanse 2021-2022 (avvikende regnskapsår)

4. Budsjett 2022-2023

5. Årsmøtesaker fra styret

5.1 Gjennomgang av garasjebygging
5.2 Tilførselsløyper Lauvåsen vs. Tryvang

6. Innkomne saker

7.Valg

8. Avslutning

Vennlig hilsen Styret