Vinjevegen

Alle andelseierne i ovennevnte organisasjon innkalles med dette til årsmøte for perioden 2019-2020

Tid: 17 august 2019 kl. 16.00

Sted: Saubua (samme sted som der Vel’et har sitt årsmøte fra kl 14.00-16.00

Sakliste

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjennelse av sakliste
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Valg av dirigent
  5. Valg av sekretær
  6. Valg av to til å underskrive protokollen
 2. Årsberetning 2018-2019
 3. Regnskap og balanse 2018-2019 (avvikende regnskapsår)
 4. Budsjett 2019-2020
 5. Innkomne forslag
  1. Navneendring på SA’et
 6. Valg

Lauvåsen repr. er på valg Odd-Erling Lange samt ale varamedlemmer

 1. Avslutning

Vennlig hilsen

Styret

 

Vedlegg:

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.