Vinjevegen

Alle andelseierne i ovennevnte organisasjon innkalles med dette til årsmøte for perioden 2019-2020

Tid: 17 august 2019 kl. 16.00

Sted: Saubua (samme sted som der Vel’et har sitt årsmøte fra kl 14.00-16.00

Sakliste

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjennelse av sakliste
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Valg av dirigent
  5. Valg av sekretær
  6. Valg av to til å underskrive protokollen
 2. Årsberetning 2018-2019
 3. Regnskap og balanse 2018-2019 (avvikende regnskapsår)
 4. Budsjett 2019-2020
 5. Innkomne forslag
  1. Navneendring på SA’et
 6. Valg

Lauvåsen repr. er på valg Odd-Erling Lange samt ale varamedlemmer

 1. Avslutning

Vennlig hilsen

Styret

 

Vedlegg:

 

Sponsorer

 

tilskudd 2
 

andelseiere 3

private5

 


 

Geitryggen Hyttefelt 

kommuneskog3 thumb2

 

 N rbutikken Logo 200px

 

 

bs logo2013 4

stor elvdal bygg logo 240px

b-web3

hyttebutikken A

koppangauto org3

 

kiwilogo

perhagen org

 

XL BYGGkoppang2

coop prix2

 kaupangmobler41

sporten2

 tombjarne2019 250px

pergunnar 1c
 

austeng

miljoservice 240 v2

bootslogo

riisbilglass

byggi koppang rgb


Copyright © 2016. All Rights Reserved.