Regnskap 2020/2021-budsjett 2021/2022

Skrevet av Berit Christensen

Sør-Østerdal Regnskapslag SA

2480 Koppang

Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA

2480 KOPPANG

                                                                            Koppang 14-06-21

Regnskapet for 2020/2021

Vi har ført bilagene og satt opp regnskapet for 2020/2021. Regnskapet er ført etter innleverte bilag og utfyllende opplysninger og innspill fra leder Berit Christensen og det øvrige styret.

Regnskapet viser et overskudd på kr 37.258,-

 

Vi mener regnskapet 2020/2021 viser et riktig bilde av foreningens økonomi.

Med hilsen

Sør-Østerdal Regnskapslag SA

Autorisert regnskapsførerselskap

Unni Bakke

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Resultat mot Budsjett
for
VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA
01.06.2020-31.05.2021
         
    Budsjett 2020/2021 Regnskap 2020/2021  
Salgs- og driftsinntekt        
3120 Inntekt nettannonser 15 000 22 500  
3902 Kommunalt løypetilskudd 30 000 33 750  
3904 Tilskudd løypemaskin-Vinjeveien VEL 25 000 35 000  
3905 Tilskudd løypemaskin (Storelgen eiendom)   10 000  
3906 Løypeavgift 250 000 210 716  
3980 Dugnadskjøring   109 600  
3981 Vipps inntekter løypemaskin   110 385  
3990 Innt.ført bidrag løypemaskin 94 100 94 100  
         
Salgs- og driftsinntekt   414 100 626 051  
         
Varekostnad      
4500 Fremmedytelse/underentr.   40 250 Rødekors x 2 og Per G Rønningen
4501 Innleid løypekjøring 40 000 22 000  
4502 Dugnadskjøring   109 600  
         
Varekostnad 40 000 171 850  
         
Andre driftskostnader        
6010 Avskr. Løypemaskin 147 934 147 934  
6340 Leie strøm 5 500 0  
6503 Materiale løyper/stier 10 000 43 863 Største fakt, gjerdestolper og furubord
6510 Håndverktøy/driftsmatriale 1 000    
6555 GPS (Skisporet.no) 5 000 6 627  
6570 Arbeidsklær og -utstyr 500    
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 2 000    
6705 Regnskapshonorar 22 000 25 963 Etterslep av årsoppgjør fjoråret
6860 Møte, kurs og oppdateringer 1 000 2 048  
6890 Annen kontorkostnad 500    
6940 Porto 500    
7000 Drivstoff transportmidler 50 000 26 050  
7020 Vedlikehold løypemaskin 50 000 148 370 Største fakt Alpha Drift, sveiset og rep. 
7021 Vedlikehold Lynx   3 562  
7040 Forsikring/avgift trans.midler 10 000 7 659  
7320 Drift/vedl.hold hjemmeside 300 5 613 Fakt fra Vinjeveien SA
7770 Bankgebyr 1 500 1 746  
7790 Annen kostnad 3 000 1 724  
Andre driftskostnader   310 734 421 159  
         
Driftskostnader   310 734 421 159  
         
Driftsresultat    63 366 33 042  
         
8051 Renteinntekt bank   4 216  
8070 Annen finansinntekt      
8150 Annen rentekostnad      
Årsresultat    63 366 37 258  

 

Balanse

         

for

         

VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA

     

PR. 31.05.2021

       
           
           
       

Regnskap 2020/2021

 

EIENDELER

         
           

1200

Løypemaskin

   

727 330,00

 

1201

Bidrag løypemaskin

 

-462 660,00

 

1500

Kundefordringer

   

1 800,00

 

1920

Sparekonto 1822.66.46228

 

397 922,00

 

1930

Driftskonto 1822.57.57565

 

154 163,00

 
           
 

Omløpsmidler

   

818 555,00

 
           

Sum eiendeler

     

818 555,00

 
           
           

EGENKAPITAL OG GJELD

       
           

2010

Andelseiere

   

-663 000,00

 

2050

Egenkapital

   

-110 289,00

 

2080

Årets overskudd ikke disponet

 

-37 258,00

 

2400

Leverandørgjeld

   

-8 008,00

 
           

Sum egenkapital og gjeld

   

-818 555,00

 
           

 

Budsjett  
for  
VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA  
01.06. 2021 - 31.05.2022  
         
    Budsjett 2021/2022 Regnskap 2020/2021  
Salgs- og driftsinntekt        
3120 Inntekt nettannonser 27 000 22 500  
3902 Kommunalt løypetilskudd 30 000 33 750  
3904 Tilskudd løypemaskin-velforeningene 35 000 35 000  
3905 Tilskudd løypemaskin (Storelgen eiendom)   10 000  
3906 Løypeavgift 350 000 210 716  
3980 Dugnadskjøring 110 000 109 600  
3981 Vipps inntekter løypemaskin   110 385  
3990 Innt.ført bidrag løypemaskin 94 100 94 100  
         
Salgs- og driftsinntekt   646 100 626 051  
         
Varekostnad      
4500 Fremmedytelse/underentr. 19 800 40 250 årskort løypekjørere
4501 Innleid løypekjøring 25 000 22 000 Røde Kors
4502 Dugnadskjøring 110 000 109 600  
         
Varekostnad 154 800 171 850  
         
Andre driftskostnader        
6010 Avskr. Løypemaskin 147 934 147 934  
6340 Leie strøm 15 000 0 Garasje/tavle
6503 Materiale løyper/stier 10 000 43 863  
6510 Håndverktøy/driftsmatriale 1 000    
6555 GPS (Skisporet.no) 7 000 6 627  
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 2 000    
6705 Regnskapshonorar 5 000 25 963 Overgang til Fiken
6860 Møte, kurs og oppdateringer 3 000 2 048  
6890 Annen kontorkostnad 500    
6940 Porto 500    
7000 Drivstoff transportmidler 30 000 26 050  
7020 Vedlikehold løypemaskin 50 000 148 370  
7021 Vedlikehold Lynx 5 000 3 562 skuter
7040 Forsikring/avgift trans.midler 14 000 7 659 økning pga. garasje
7320 Drift/vedl.hold hjemmeside 2 000 5 613  
7770 Bankgebyr 1 800 1 746  
7790 Annen kostnad 3 000 1 724  
Andre driftskostnader   297 734 421 159  
         
Driftskostnader   297 734 421 159  
         
Driftsresultat    193 566 33 042  
         
8051 Renteinntekt bank   4 216  
8070 Annen finansinntekt      
8150 Annen rentekostnad      
Årsresultat    193 566 37 258