Årsmøteinnkalling, løypelaget , 14. august 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2020/2021

Tid: 14. august 2021 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2020-2021

3. Regnskap og balanse 2020-2021 (avvikende regnskapsår)

4. Budsjett 2021-2022

 

5. Årsmøtesaker fra styret

 

5.1 Vedtektsendring - forslag fra styret er lagt ut på www.Vinjevegen.info under informasjon fra løypelaget

      

6. Innkomne saker     

7.Valg

3 medlemmer av valgkomité

8. Avslutning

    Orientering om status garasjebygg

Vennlig hilsen

Styret