Budsjettforslag 2022/2023 - løypelaget

Skrevet av Berit Christensen
Budsjett 2022/2023
VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPEMASKIN SA
Brukt årsregnskap 202/2021 i budsjettoppsett  fordi 2021/2022 var et driftsmessig veldig avvikende år.
    Budsjett 2022/2023 Regnskap 2020/2021 kommentar til budsjettforslag
Salgs- og driftsinntekt        
3120 Inntekt nettannonser 18 000 22 500 1500 kr x  12 nettannonser
3902 Kommunalt løypetilskudd 30 000 33 750  
3905 Tilskudd Vinjeveien vel 50 000 35 000  
  Tilskudd Lauvåsen hytteierf.   10 000 Storelgen eiendom i 2020-2021
3906 Løypeavgift 270 000 321 101 estimert 300 hytteeiere
3980 Dugnadskjøring 120 000 109 600 flere skuterkjørere pga tilførselsløyper
3990 Innt.ført bidrag løypemaskin 94 100 94 100 årlig sum over 10 år
         
Salgs- og driftsinntekt   582 100 626 051  
         
Varekostnad      
4501 Innleid løypekjøring 30 800 62 250 Ref årkort til løypekjørere 
4502 Dugnadskjøring 120 000 109 600 se  art. 3980 på inntekt
         
Varekostnad 150 800 171 850  

Andre drifts.-kostnader

       
6010 Avskr. Løypemaskin 147 934 147 934  årlig sum over 10 år
  Avskr. garasjebygg 11 751 11 751 årlig sum over 25 år
6340 Leie strøm 7 200 0 ca 500 kr pr. mnd
6503 Materiale løyper/stier 25 000 43 863 klopper/bruer/merking
  Materialer garasje 10 000   hyller, lås og beis
6510 Håndverktøy/driftsmatriale 1 000    
6555 GPS (Skisporet.no) 5 000 6 627  
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 2 000    
6705 Regnskapshonorar 1 500 25 963 Overgang til Fiken
6860 Møte og Kurs 2 000 2 048 Kurs på maskina
7000 Drivstoff transportmidler 30 000 26 050 har 1700 liter med diesel
7020 Vedlikehold løypemaskin 4 000 148 370 ikke noe service på løypemaskina 2022-23
  Vedlikehold skutere 26 000 3 562 Full service på 2 skutere
7040 Forsikring/avgift trans.midler 10 755 7 659 2 skutere, løypemaskin og garasjen
7320 Drift/vedl.hold hjemmeside 300 5 613 vinjevegen.info
7770 Bankgebyr 4 000 1 746 nettbank bedrift
7790 Annen kostnad 3 000 1 724  
Andre driftskostnader   291 440 421 159  
         
Driftskostnader   442 240 421 159  
         
Driftsresultat    139 860 33 042  
         
8051 Renteinntekt bank 700 2 824  
8070 Annen finansinntekt 2 000   kundeutbytte bank og Gjensidige
8150 Annen rentekostnad      
Årsresultat    142 560 35 866