Notat til årsmøtet - Skuterkjøring Tryvang vs. Lauvåsen

Skrevet av Berit Christensen

Notat: Skuterkjøring Tryvang vs. Lauvåsen:

Bakgrunn for notatet:

På årsmøtet i 2021 kom det flere innspill ang. skuterkjøring av tilførselsløyper Tryvang vs.  Lauvåsen, det kom forslag fra Per Johannessen om at styret legger fram dette som sak på årsmøtet 2022.

Historikk:

I referat fra oppstartsmøte 14. mars 2015 står det følgende: Betingelsen for et samarbeid er at begge parter (Vinjevegen Vel og Lauvåsen hytteeierforening) får igjen en dekningsgrad av sitt nåværende løypenett som er tilstrekkelig for å motivere hytteeierne til å delfinansiere kjøp/vedlikehold.

Fakta:

Tilførselsløyper i Tryvangområdet kjøres av skuter driftet og eiet av løypelaget. I Lauvåsen har så langt Stor-Elvdal Røde Kors blitt leid inn til å kjøre skuter på tilførselsløyper, i tillegg har de kjørt 6 km av det ordinære løypenettet. For å redusere utgiftene til innleid kjøring ble noen trasèer  nedlagt i 2018. 

 

Dersom løypemaskina skulle ha kjørt løyper som ikke tilførselsløyper i Lauvåsen måtte den ha kjørt ca. 12 km mer  - det hadde utgjort ca. 1,5 time og 15 liter drivstoff mer pr. tur med løypemaskina.

Utgiftene på tilførselsløyper på Tryvang har vært reparasjoner/service og forsikring på skuter. I Lauvåsen har Stor-Elvdal Røde Kors fått 500 kr/t de har vært ute på kjøring, løypelaget har ikke hatt noen utgifter på skuter eller drift av skuter (reparasjoner, service og forsikring).

Fra sesongen 2021/2022 ble det inngått avtale med i alt 3 hytteeiere som kjører skuter og tilførselsløyper på Tryvang etter turnus. Med dette ønsker vi å gi hytteeierne på Tryvang et mer permanent og forutsigbart tilførselsløypenett. Pga. snømangel ble det ikke kjørt tilførselsløyper i sesongen 2021/2022.

I januar 2022 kjøpte Lauvåsen hytteeierforening en brukt skuter av kommuneskogen i Stor-Elvdal. Den ble registrert på Vinjeveien/Lauvåsen løypelag - denne skuteren vil driftes av løypelaget på samme måte som skuteren som allerede eies av løypelaget.  Den nye skuteren stasjoneres i Lauvåsen i sesongen sammen med sporsetteren som eies av Lauvåsen hytteeierforening. Den vil bli brukt til å kjøre løyper det løypenettet som tidligere er kjørt av Stor-Elvdal Røde Kors (sak på styremøte 4/1 -2022).  Plassering av denne skuteren i Lauvåsen i sesongen reduserer sårbarheten ved å ha hele maskinparken stasjonert på Tryvang de gangene vegen er stengt, eller det er så lite snø at man ikke kommer over til Lauvåsen.

Vi ønsker fortsatt et samarbeid med Stor-Elvdal Røde Kors, særlig i forbindelse med tråkking av løypetrasé i starten på sesongen.

Grovt estimat på økonomi:

 

Løypelaget sin skuter stasjonert på Tryvang:

Løypelaget sin skuter stasjonert på Lauvåsen

Tidligere gjennomsnitt årlig utgift Stor-Elvdal Røde kors

service

8000 kr

8000 kr

 

drivstoff

2000 kr

3000 kr

 

forsikring

1200 kr

1200 kr

 

Årskort - kjørere

6600 kr

6600 kr

 

Totalsum

17 800 kr

18 800 kr

25 000