Innkalling til årsmøte i løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2021/2022 Tid: 13. august 2022 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste
1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede, jfr. vedtekter § 10. Alle hytteeiere i området har møterett, men hytteeiere som ikke har betalt løypebidrag i inneværende sesong har ikke uttale- og forslagsrett.

1.2 Godkjennelse av sakliste
1.3 Godkjennelse av innkallingen
1.4 Valg av dirigent
1.5 Valg av sekretær
1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2021-2022

3. Regnskap og balanse 2021-2022 (avvikende regnskapsår)

4. Budsjett 2022-2023

5. Årsmøtesaker fra styret

5.1 Gjennomgang av garasjebygging
5.2 Tilførselsløyper Lauvåsen vs. Tryvang

6. Innkomne saker

7.Valg

8. Avslutning

Vennlig hilsen Styret