Revisjonrapport - regnskap 2021/2022

Skrevet av Berit Christensen

Revisjon_av_regnskap_Vinjeveien.pdf

Revisjon av regnskap Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag SA pr 01.06.2022


Regnskapet er revidert pr 01.06.2022


Åpningsbalanse stemmer overens med utgående balanse fra annet regnskapssystem. Bokførte
beholdninger stemmer med sjekk mot bankutskrifter.
Løypelaget er å betrakte som en ideell organisasjon, og er ikke registrert i mva-registeret og
har således ingen rapporteringsplikt til det offentlige.
Regnskapet føres avvikende fra normalt kalenderår og gjelder fra 31.05.2021-01.06.2022.
Løypelaget fikk i denne perioden et negativt resultat på 22.704,30. En snøfattig vinter
påvirker viljen til å betale løypeavgift, og kan forklare årsaken til resultatet.
Laget har i regnskapsperioden bygget et garasjebygg på Tryvangplassen. Bygget er reist og
finansiert delvis gjennom støttebidrag fra enkeltpersoner/Spleisaksjon, Lauvåsen
Hytteområde, Vinjeveien Vel og Sparebankstiftelsen, samt en betydelig dugnadsinnsats.
Bygget avskrives over 25 år og løypemaskin avskrives over 10 år.
Det er foretatt stikkprøver av enkeltføringer av bilag uten å avdekke feil eller mangler.
Ellers er det å nevne at det er en sunn og god økonomi i løypelaget, det er ingen ekstern gjeld
og det opplyses at det jobbes aktivt med lagets fordringer.


På denne bakgrunn anbefaler jeg årsmøtet å godkjenne regnskapet.


26.07.2022 Arne Granrud