årsmøte i Vinjeveien/Lauvåsen løypelag SA

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2022/2023

Tid: 19. august 2023 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2022-2023

3. Regnskap og balanse 2022-2023 (avvikende regnskapsår)

4.Budsjett 2023-2024

 

5. Innkomne forslag

    Forslag fra Jan Dybdahl - se vedlagte 5 punkter og en oppsummering av motivasjon og erfaringer.

    Styret har behandlet saken og legger ved et eget notat til saken.

6. Endring av organisasjonsform fra SA til forening

    Se vedlagt informasjon om denne endringen

 7.Valg

    De som er på valg:

    2 repr. til styret fra Tryvang-området - 1 velges for ett år og en velges for 2 år

    1 vararepresentant fra Lauvåsen

    3 i valgkomitéen

    Revisor   

  

8. Avslutning

 

Vennlig hilsen

Styret

Tilleggsopplysninger:

Sakspapirer sendes ut via mail - dersom det er noen som ikke har fått årsmøtepapirer innen 15. juli så fås disse ved henvendelse til Berit Christensen, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Alle hytteeiere har rett til å møte på årsmøte, men vi presiserer hvem som har tale- og stemmerett på årsmøte: jfr. vedtektene:

Hver hytteeier som har betalt inn fastsatt bidrag til løypelaget sist sesong, har en-1- stemme på årsmøtet, jfr. Samvirkelovens § 38. En hytteeier kan stille med fullmakt fra andre hytteeiere, jfr. Samvirkeloven § 36.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker er det en sak fra styret og en innkommen sak fra Jan Dybdahl.

Sak 5: Innkommen sak fra Jan Dybdahl. Saken inneholder opplysninger om motivasjon og erfaringer som ligger til grunn for forslaget. Styret har gått gjennom disse opplysningene og legger ved et eget notat.

Sak 6:Som tidligere meldt har styret et forslag på å endre organisasjonsform - det ligger ved et eget skriv om det. De som i sin tid kjøpte en andel på kr. 3000 for å få gjennomført kjøp av løypemaskin vil få en egen mail og hvordan stemme via fullmakt. På denne saken (sak 6) vil også de som har kjøpt andeler ha stemmerett. Jfr. vedtekter: Sammenslutningen kan vedta oppløsning av SA’et med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst ½-parten av samtlige andeler.

Resultatregnskap og balanserapport er sendt revisor og vil bli sendt ut sammen med forslag til budsjett så fort vi får det tilbake fra revisor.