Vinjevegen

Følgende har bidratt med tilskudd til løypemaskina:

Østerdalsbruket
Statsskog
Sparebanken Hedmark
Gunnar Myrvang (Myrvang Eiendomsutvikling)
Terje Austad Austad Skog)
Tom Sollien
Lauvåsen Hytteforrening
Vinjevegen Vel
Lauvåsen Fritidsområde
Ivar Austeng (Austeng Hytteservice)
Landbrukssentret
Halvor Trønnes (Skaun Eiendom)
Østerdalen Byggservice
Stor-Elvdal Hotell
Per Hagen A/S
XL Bygg, Koppang
Trea Servicesenter
Stor-Elvdal kommunneskoger
SR-produkter
Stor-Elvdal kommune
Sport 1 Koppang

Håvard Stenvoll

 

Til sammen kr. 850 000,- så langt.
TUSEN TAKK TIL ALLE SAMMEN FOR BÅDE STORE OG SMÅ TILSKUDD!


Copyright © 2016. All Rights Reserved.