Vinjevegen

Blakersmorunden er tråkket og slåddet, det samme er Saubua-Skarvbrua, og det er kjørt løyper fra Lauvåsen til Vinjevegen og Helaksetra. Håper at vi snart er ajour med alle traseene slik at det blir skikkelige løyper.

,

I dag debuterte Svein Erik med løypemaskina. Til tross for enkelte steder med lite snø, er hele Blakersmorunden kjørt i dag, Dersom det kommer mer snø eller vind, vil samme runden bli kjørt lørdag. Derspm vi får lånt en scooter vil vil også forsøke o kjøre Vinjeløypa fra Saubua  til Lavåsen.. Scooteren vår "fusker"igjen, men vi håper å få låne scooteren til Kommuneskogen.

Som ventet ble det lite andelseiere på årsmøtet i Vinjevegen/Løypemaskin SA i går. Det var et ufyselig vær, også det var ventet, så vi måtte avholde møtet inne i garasjen. Det viktigste for styret var at møtet ble avviklet i henhold til vedtektene (innen utgangen av april)

Årsmøtet ble greit og kjapt avviklet med Odd Erling Lange som møteleder. Den eneste saken som ble diskutert var om løypemaskina i regnskapet for 2015 skulle avskrives i sin helhet eller om avskrivningen skulle fordeles over 10 år. Det siste ble vedtatt.

Representanten i styret fra grunneierne, Gunnar Myrvang, hadde frasagt seg gjenvalg, og nytt styremedlem er Håkon Akre fra kommuneskogen med Arne Løkås som varamedlem. De øvrige i styret ble gjenvalgt.

Forslaget fra styret om å avsette minst kr. 50 000,- hvert år til ny løypemaskin om x antall år, ble enst vedtatt

Til tross for elendig værvarsel har styret bestemt seg for å avholde årsmøtet som planlagt lørdag kl.16.00 på Tryvangplassen. (garasjen dersom det blir helt umulig å være ute) Vi har diskutert fram og tilbake om vi skulle utsette møtet, men  flere i styret er opptatt med andre planer flere helger framover. Dessuten sier vedtektene at årsmøtet skal avholdes før 1.mai.

Kle dere etter været og ta med noe å sitte på!


Copyright © 2016. All Rights Reserved.