Vinjevegen

Styreleder i Vinjevegen/Lauvåsen, Joar Hagen, har i dag vært i telefonisk kontakt med Ordfører EvenMoen i Stor-Elvdal kommune vedr. hytteturer og koronaepedemien.Ordføreren viste til regjeringen og helsemyndighetene sine tiltak for å begrense smitten ved blant annet å henstille til folk om ikke å dra på hytta i helga eller i nærmeste framtid. Alle bør holde seg hjemme uansett om en er i karantene eller ikke.

Styret i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag har i telefonmøte i dag den 13.mars fattet følgende vedtak:

ALL LØYPEKJØRING INNSTILLES INNTIL VIDERE I SOLIDARITET TIL BESTEMMELSEN VEDR. KORONAEPEDEMIEN OG HYTTETURER.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.