Løypemelding 17

Kim Arne har vært tidlig oppe i dag. Blakersmorunden er nykjørt og Gråvolrunden langs Løvlandsmyra er snart klar helt til Lauvåsen. Deretter blir Hellaksrunden kjørt før han kjører Vinjeløypa nedover til Tryvangplassen. Fjell-løypa blir ikke kjørt i dag.