Vinjevegen

Som ventet ble det lite andelseiere på årsmøtet i Vinjevegen/Løypemaskin SA i går. Det var et ufyselig vær, også det var ventet, så vi måtte avholde møtet inne i garasjen. Det viktigste for styret var at møtet ble avviklet i henhold til vedtektene (innen utgangen av april)

Årsmøtet ble greit og kjapt avviklet med Odd Erling Lange som møteleder. Den eneste saken som ble diskutert var om løypemaskina i regnskapet for 2015 skulle avskrives i sin helhet eller om avskrivningen skulle fordeles over 10 år. Det siste ble vedtatt.

Representanten i styret fra grunneierne, Gunnar Myrvang, hadde frasagt seg gjenvalg, og nytt styremedlem er Håkon Akre fra kommuneskogen med Arne Løkås som varamedlem. De øvrige i styret ble gjenvalgt.

Forslaget fra styret om å avsette minst kr. 50 000,- hvert år til ny løypemaskin om x antall år, ble enst vedtatt


Copyright © 2016. All Rights Reserved.