Vinjevegen

Følgende er andelshavere i løypemaskina: 

Oppdatert pr. 22.04.2016 

 

Vi oppdaterer løpende liste over andeleiere, men kan ikke love å være helt oppdatert på dagen. Dessverre hender det at vi glipper på hvem som har betalt så vær så snill å si i fra så vi kan rette opp feilen med en gang!

Oversikten finner du her:

pdfVinjevegen

pdfLauvåsen

Vi har satt opp 2 lister - 1 for Vinjeveien og 1 for Lauvåsen. Antall andelshavere er så godt som identisk med de som sa seg interessert i vår initielle spørreundersøkelse, men fortsatt er det kun ca 27 % av alle hytteeierne som er andelseiere - så det er absolutt plass til flere folkens!

 

Private sponserer

Listen over private sponsorer finner du nå under "Private sponsorer" til høyre på siden.

 

Nå er egen "fane " for løypemaskina på plass. Her vil du se alle opplysninger om angår Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA. Oversikt over alle tilskuddene finner du under knappen:Tilskudd til løypemaskin, alle andelseierne finner du under denne knappen og private sponsorer under tilhørende knapp. De to siste er ikke lagt ut enda, men kommer etter hvert

Følgende har bidratt med tilskudd til løypemaskina:

Østerdalsbruket
Statsskog
Sparebanken Hedmark
Gunnar Myrvang (Myrvang Eiendomsutvikling)
Terje Austad Austad Skog)
Tom Sollien
Lauvåsen Hytteforrening
Vinjevegen Vel
Lauvåsen Fritidsområde
Ivar Austeng (Austeng Hytteservice)
Landbrukssentret
Halvor Trønnes (Skaun Eiendom)
Østerdalen Byggservice
Stor-Elvdal Hotell
Per Hagen A/S
XL Bygg, Koppang
Trea Servicesenter
Stor-Elvdal kommunneskoger
SR-produkter
Stor-Elvdal kommune
Sport 1 Koppang

Håvard Stenvoll

 

Til sammen kr. 850 000,- så langt.
TUSEN TAKK TIL ALLE SAMMEN FOR BÅDE STORE OG SMÅ TILSKUDD!


Copyright © 2016. All Rights Reserved.