Vinjevegen

Jens Henrik gjør et forsøk på å kjøre Blakersmorunden nå. Dersom det ikke driver, kjører han Tryvang Øst-Lauvåsen etterpå. Se Skisporet.no


Copyright © 2016. All Rights Reserved.