Vinjevegen

I dag har vi begynt å høvle, og det betyr maskiner og løs grus i veien. Vi oppfordrer dermed alle til å kjøre sakte og ekstra-ekstra forsiktig, og ikke minst: Bruk hele veibredden, slik at grusen blir komprimert og får satt seg også ut mot kantene.

Dette er veldig viktig for at sluttresultatet skal bli så bra som mulig.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.