Vinjevegen

Brøytetraktoren har kjørt over fjellet nå, men nysnø og vind gjør at det flekkvis legger seg opp drevfonner ganske raskt. De som vil være sikre på framkommeligheta over til Løvåsen, bør vente til brøytetraktoren kjører over på nytt, med start fra kl.18.30 fredag kveld.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.