Kolonne 21.2.20

Skrevet av Thore Lie

Det er gjort forsøk på å få åpna veien over fjellet, men det er så sterk vind med snøfokk at det i løpet av svært kort tid legger seg opp nye drevfonner som gjør det uframkommelig. Veien er altså fortsatt stengt mellom brøytebommen og Løvåsen.

Det blir kolonne til Løvåsen med start fra brøytebommen ved Tryvang kl 18.30. De som vil ut igjen fra Løvåsen får muligheten til det når brøytetraktoren returnerer.

Kategori: