Fortsatt stengt mellom Løvåskrysset og Friisvegen

Skrevet av Thore Lie

Status for Vinjevegen mellom Løvåskrysset og Friisvegen er at strekningen vart brøyta ferdig 24.mai. Å spå noe om når den kan åpnes blir nærmest umulig. Først er det fortsatt igjen mye snø som må bli borte, veien må deretter tørke opp og til slutt så må antakelig skader etter snøsmeltinga utbedres. Til sammenligning: i fjor fikk vi brøyta veien ca 24. april, og åpna en måned senere...

Kategori: