Fartsgrense 50 km/h

Skrevet av Thore Lie

De siste åra har trafikken langs Vinjevegen økt. Dessverre har vi et klart inntrykk av at det samme har gjennomsnittsfarta langs veien gjort. Mange, både bilister og myke trafikkanter, har hatt utrivelige opplevelser med biler som har holdt alt for høy fart. Vi har fått mange tilbakemeldinger om farlige forbikjøringer, nesten-ulykker når møtende biler har holdt innersving osv. Folk som har gått langs veien med hund, unger og/ eller barnevogn har opplevd det som utrygt å gå langs veien- også på strekningen mellom Trønnesgammelsætra og brøytebommen hvor det er skilt med 40 km/h.

Dette er ei utvikling vi ikke ønsker skal fortsette. Vi vil at alle skal føle seg trygge og trives, og vi har nå satt opp skilt med fartsgrens 50 km/h langs hele veien, fra Rv 3 til Friisvegen. Skiltene er for øvrig godkjent til bruk på private veier. Vi forventer og ber instendig om at denne fartsgrensa følges! Det vil gjøre det tryggere og triveligere for alle, og i tillegg vil vedlikeholdsbehovet- og kostnadene på sikt reduseres. Hvis det skulle vise seg at dette tiltaket ikke gir ønsket resultat, har styret allerede diskutert å gå til anskaffelse av mobile fartshumper, men vi håper og trur at bilistene heller velger å være ansvarsbevisste og å kjøre hensynsfullt, sakte og forsiktig.

GOD SOMMER!

Kategori: