Vinjevegen

Hele Vinjevegen er nå høvla, og i morgen blir den salta. For at resultatet skal bli så bra som mulig, er vi helt avhengig av at de som bruker veien kjører ekstra-ekstra sakte for at det ikke skal bli "vaskebrett" og slik at løs grus og salt ikke skal sprute ut i grøftene. I tillegg ber vi om at man kjører godt ut mot kantene, for å komprimere hele veiens bredde.

I disse dugnadstider håper vi alle vil gjøre en innsats for at veien skal bli så fin som mulig 👍


Copyright © 2016. All Rights Reserved.