Kort om kort

Skrevet av Thore Lie

I det siste har vi hatt noen tilfeller der årskort har blitt misbrukt, og ettersom det nærmer seg påske og høysesong for hytteliv, er det kanskje lurt med en aldri så liten påminnelse om hvilke begrensinger det er for bruk av årskortet for Vinjevegen.

Årskortet kan bare brukes av innehaver og dennes ektefelle/ samboer/ partner, og skal ikke lånes ut til andre.

Kortet gjelder for personbil/ personbil med henger, og gjelder til enhver tid bare for én bil innenfor bommene.

Bruk utover disse retningslinjene straffes ikke med hundre år på vann og brød, men kortet blir sperra.

Kategori: